Първа публикация: 25-08-2013

Последна редакция: 14-09-2013

 

МНОГО ЗЕМЯ ЛИ Е НУЖНА НА ЧОВЕКА?

Илия КОЖУХАРОВ

С ясна мисъл за началото... и с мъгляви представи за продължението

Рядко ми се е случвало да започна подготовка около публикацията на някой текст без да ми е предварително ясна неговата бъдеща структура. Сега имам в мисълта си само началото на онова, което ще последва нататък. То е свързано с една миниатюра на Лев Николаевич Толстой, разказа "Много земя ли е нужна на човека".

Някога, много отдавна, съдържанието на този разказ ми бе предадено с няколко изречения от мой роднина. Това се случи още по времето на гимназиалните ми години.

Оттогава досега често съм се връщал към спомена си за тази творба на Толстой. По-късно я прочетох. И днес мисълта ми постоянно се обръща към нея. Затова сега ще я споделя. (Преди това проверих няма я в интернет на български. А в наше време руският език се ползва от все по-малко хора.)

Лев Толстой: "Много земя ли е нужна на човека"

 

Иля Репин

Портрет на Лев Толстой (1887)

 

І

От града пристигна по-голямата сестра при по-малката на село. По-голямата бе омъжена за търговец в града, а по-малката – за селянин на село. Сестрите пият чай и разговарят. По-голямата почва да се превзема и да хвали живота си в града: как се разполага и живее нашироко и чисто, как гизди децата си, колко сладко яде и пие, и ходи по разходки, веселби и театри.

По-малката се засегна и почна да напада градския живот и да хвали своя, селския.

– Не бих сменила – казва, – живота си с твоя. Макар че живеем скромно, но сме по-спокойни. Вярно е, вие живеете по-разкошно, но или печелите лесно, или съвсем се разорявате. Дори пословицата казва: много имàне може и да не остане. Случва се и така: днес си богат, а утре протягаш ръце под прозорците. А нашата селска работа е по-сигурна: селякът си стяга каиша, ама не издиша, може да не сме честити, ама сме сити.

Тогава по-голямата сестра казва:

– Сити сте, но се въргаляте между свинете и телците! Ни премени, ни обноски! Колкото и да се труди стопанинът ти, пак ще живеете и ще умрете сред тора, а и с децата ви ще бъде същото.

– Какво да правим – казва по-малката, – такава е съдбата ни. Затова пък живеем с гордост, никому не се кланяме, от никого не се боим. А вие в града живеете все в съблазни; днес сте добре, но утре се изпречи дяволът и току съблазни стопанина ти било с карти, било с вино, било с някоя хубостница. И всичко ще се разпилее като прах. Мигар не се случва?

Стопанинът Пахом слушаше от печката какво си дърдорят жените.

– Това е истина – казва той, – самата истина. Ние, селяните, от малки орем и копаем майчицата-земя и затова щуротията не ходи по нас. Една мъка си имаме само – земята ни е малко! Ако имах достатъчно земя, няма да се страхувам от никого, дори от самия дявол!

Жените изпиха чая, подърдориха още за премени, прибраха съдовете и си легнаха да спят.

А зад печката седеше дяволът и чу всичко. Той се зарадва, че тая селянка накара мъжа си да се хвали: ако имал повече земя, нямало да го е страх дори от дявола!

Добре – мисли дяволът, – ще си премерим силите: ще ти дам много земя и ще те победя със земя.

ІІ

До Пахомови живееше една дребна дворянка. Тя имаше сто и двадесет десетини земя. По-рано се държеше добре със селяните – не им причиняваше неприятности. Но откак управител на имота ù стана един запасен войник, почна да измъчва селяните с глоби. Колкото и да се пази Пахом – или конят му ще нагази в овеса, или кравата му ще се вмъкне в градината, или телците му ще нахълтат в ливадите – и за всичко плаща глоби.

Плаща Пахом, кара се с домашните си, бие ги. Това лято направи много грехове заради тоя управител. Почна дори да се радва, че добитъкът му се прибира на двора – макар че му се свидеше храната, поне беше спокоен.

През зимата се пръсна слух, че дворянката продава земята си и че се канел да я купи ханджията от шосето. Когато чуха това, селяните ахнаха.

Е-хе – мислят, – пипне ли ханджията земята, ще има да ни мъчи с глоби повече от господарката. За нас няма живот без тая земя, тя си е нашето землище.

Отидоха всички селяни при дворянката, почнаха да я молят да не продава земята на ханджията, а да я даде на тях. Обещаха да я платят по-скъпо. Дворянката се съгласи. Селяните почнаха да се гласят да купят цялата земя; събираха се един-два пъти на селски събрания – не излезе нищо. Дяволът ги разединява, та не могат да се споразумеят. Тогава решиха да купят поотделно земята, кой колкото може. Дворянката се съгласи и на това. Пахом научи, че съседът му купил двадесет десетини и господарката се съгласила да ù плати половината пари след една година. Завидя му Пахом.

Ще разграбят – мисли, – цялата земя и аз ще остана с пръст в устата.

Почна да се съветва с жена си.

– Хората купуват – казва, – трябва и ние да купим десетина десетини. Иначе няма живот за нас: съсипа ни с глоби тоя управител.

Обмисляха как ще могат да купят. Имаха спестени сто рубли, продадоха жребчето, половината от пчелите, дадоха сина си ратай, Пахом взе заем от баджанака си и така събраха половината от парите.

Пахом си избра земя, петнадесет десетини с горичка, взе парите и отиде да се пазари с дворянката. Пазари петнадесет десетини, удариха си ръцете и даде капаро. Заминаха за града, извадиха крепостен акт, даде половината от сумата, а другата половина се задължи да изплати в срок от две години.

И Пахом се сдоби със земя. Взе назаем семена, зася купената земя; роди се богата жътва. За една година изплати дълга си на дворянката и баджанака. И стана Пахом помешчик: своя земя ореше и засяваше, на своя земя косеше сено, от своя земя насичаше колове и на своя земя отглеждаше добитъка си. Отиде ли Пахом да оре собствената си земя, или излезе да погледа посевите и ливадите – не може да се нарадва. Струва му се, че са съвсем други и тревата, която расте, и цветята, които цъфтят на нея. По-рано, като минеше по тая земя, тя му се виждаше като всяка земя, а сега му се струваше съвсем особена.

ІІІ

Живее си така Пахом, радва се. Всичко хубаво, но селяните почнаха да пущат добитъка си в посевите и ливадите му. Молеше ги с добро Пахом, но те не мирясват: ту пастирите пускат кравите в ливадите, ту конете при нощната паша нагазят в житата. Пахом пъдеше добитъка, прощаваше им и не ги даваше под съд, но после му дотегна и почна да се оплаква в общината. Хем знае, че селяните правят това от теснотия, а не от зла умисъл, ама пак си мисли:

Не трябва да им прощавам, защото ще изгазят всичките ми посеви. Трябва да им дам урок.

Един два пъти им даде урок чрез съда, глобиха някои и други. Тогава селяните-съседи се озлобиха срещу Пахом; почнаха понякога да пущат нарочно добитъка си в посевите му. Една нощ някой се вмъкна в горичката му и изсече десетина липички за лико. Пахом мина през гората и гледа – белее се. Приближи се – обелените липички хвърлени на земята, а пънчетата им стърчат. Да е отсякъл поне крайните и да остави тук-там по някоя, а той, злодеецът, ги очистил наред! Пахом се озлоби:

Ах – мисли той, – да мога да науча кой е направил това, ще му дам да се разбере.

Отиде да търси в двора на Сьомка, но не намери нищо, само се скараха. И Пахом се убеди още повече, че това го е направил Семьон. Подаде заявление. Извадиха Семьон на съд. Съдиха го, съдиха го, но оправдаха селянина: няма улики. Пахом се докачи още повече; скара се и с кмета, и със съдиите.

– Вие – казва, – помагате на крадците. Ако живеехте сами по правдата, нямаше да оправдавате крадците.

Скара се Пахом и със съседите. Почнаха да му се заканват, че ще запалят къщата му. И на Пахом му стана широко в земята му, а на село тясно.

По това време се разнесе слух, че народът се заселва в нови места. И Пахом си мисли:

“Няма защо аз да напущам земята си, но ако някои от нашите селяни се изселят, ще ни стане по-широко. Ще откупя земята им, ще я присъединя към моята и ще заживея по-добре. Че сега е все тясно.”

Веднъж Пахом седи в дома си и идва един пътник-селянин. Поканиха човека да пренощува, нахраниха го, разприказваха се – питат го откъде идва. Селянинът казва, че идва откъм долното течение на Волга, там бил на работа. Дума след дума той разказва как народът отива да се заселва там. Разказва, че там се заселили техни хора, записали се в общината и им дали по десет десетини земя на човек.

– И то такава земя – казва, – че като засях ръж, порасна толкова висока – конят се не вижда от нея, а пък гъста – от пет ръкойки става сноп. Един човек – казва, – пристигна съвсем беден, само с голи ръце, а сега има шест коня, две крави.

Запали се сърцето на Пахом. Мисли си:

“Защо ще се мъча тука в тая теснотия, щом мога да живея добре? Ще продам тук и земята, и сечивата, а с тия пари там ще се наредя и ще си направя стопанство. Грехота е да стоя тука в тая теснотия. Само че трябва да отида там да видя всичко.”

Приготви се през лятото, замина. До Самара пътува надолу по Волга с параход, а след това извървя пешком около четиристотин версти. Стигна до мястото. Всичко е, както бяха му разправили. Селяните живеят нашироко, на всекиго са дадени по десет десетини земя и на драго сърце приемат нови хора в общината. А който има парички, освен наделната земя (от надел – малък участък земя, който помешчиците давали за използване на селските семейства – бел. прев.) може да си купи, колкото иска своя собствена, по три рубли десетината, и то най-хубавата земя; можеш да купиш, колкото си искаш!

Пахом разузна всичко, върна се наесен у дома си и почна да разпродава всичко. Продаде земята си с печалба, продаде сечивата си, всичкия добитък, отписа се от общината, изчака пролетта и замина със семейството си в новите места.

ІV

Пристигна Пахом със семейството си в новите места, записа се в общината на едно голямо село. Почерпи старците, уреди документите си. Приеха Пахом, дадоха му от различни ниви наделна земя петдесет десетини за пет души, освен пасището. Построи си къща Пахом, завъди добитък. Сега само земята му беше три пъти по-голяма. И то плодородна земя. Животът му стана десет пъти по-добър от по-рано. И орна земя, и ливади за паша доволно. Може да отглежда, колкото си ще добитък.

Отначало, докато строеше и се нареждаше, на Пахом му се видя хубаво, но след като свикна, взе да му се струва тясно и на тая земя. Първата година Пахом зася наделната земя с пшеница – роди се добре. Хареса му се да сее пшеница, но наделната земя беше малко. И колкото я имаше, все не струва. Там сееха пшеница по целините, обрасли с коило, или на изоставени земи. Засяват ги година-две и ги изоставят, докато обраснат отново с коило. А за такава земя имаше мнозина желаещи и тя не стигаше за всички. И почват да се карат за нея: които са по-богати, искат да я засяват сами, а бедняците я дават под наем на търговците. На Пахом му се поиска да засее повече. На другата година отиде при един търговец, нае земя за една година. Зася повече – роди се добре; но беше далеко от село – трябваше да пътува петнадесетина версти. Той гледа – в околността търговците-селяни живеят в чифлици, разбогатяват.

“Колко по-добре ще бъде – мисли Пахом, – ако си купя земица на вечно владение и си построя чифлик. Всичко на едно място ще бъде.

И Пахом почна да мисли как да си купи земя за вечно владение.

Пахом прекара така три години. Наемаше земя, засяваше я с пшеница. Годините се случиха добри, раждаше се хубава пшеница и той натрупа парици. Просто живот да живее, но на Пахом му дотегна да купува всяка година земя от хората, да се разтакава за земя: дето има хубава земица, веднага довтасат селяни и я разграбят цялата; не успееш ли да си закупиш, няма на какво да сееш. На третата година заедно с един търговец наеха наполовина пасището от едни селяни; но тъкмо разораха, селяните почнаха да се съдят и цялата работа пропадна.

Ако си имах своя земя – мисли Пахом, – никому не бих се кланял и всичко щеше да върви добре.

И почна да разпитва Пахом откъде може да купи земя за вечно владение. Намери един селянин. Селянинът бе купил петстотин десетини, но бе се разорил и ги продаваше евтино. Пахом почна да се пазари с него. Правиха, струваха – спазариха се за хиляда и петстотин рубли и да го чака за половината пари. Работата беше вече съвсем опечена, но веднъж един пътник-търговец се отби да похапне в стопанството на Пахом. Пиха чай, разприказваха се. Търговецът му каза, че идва от далечната страна на башкирците. Там, казва, купил от башкирците пет хиляди десетини земя. И то само за хиляда рубли. Пахом почна да го разпитва. Търговецът му разказа всичко.

– Най-първо – казва, – спечелих старците. Подарих им за хиляда рубли халати и килими, едно сандъче чай и почерпих с водка всички, които пият. И купих по двадесет копейки десетината. – Той му показа продавателното. – Земята – казва, – е край река и цялата степ е целина, обрасла с коило.

Поразпита го Пахом как и какво.

– Там – казва търговецът, – не можеш обиколи земята за цяла година: все е башкирска. А хората там са глупави като овни. Можеш да я вземеш почти без пари.

Е – мисли Пахом, – защо с моите хиляда рубли ще купувам петстотин десетини и при това да се натоварвам с дълг? За хиляда рубли ще закупя много нещо!

V

Разпита Пахом как може да се отиде в башкирската земя и още щом изпрати търговеца, се стегна за път. Остави жена си да гледа къщата, а той се приготви заедно с ратая и тръгнаха. Отбиха се в града, купиха едно сандъче чай, водка и други подаръци, както му бе казал търговецът. Пътуваха, пътуваха, изминаха близо петстотин версти. На седмия ден стигнаха един башкирски стан. Всичко е така, както бе му казал търговецът. Всички живеят в степта, край една река, в шатри от плъстени черги. Самите те не орат и не ядат хляб. А в степта пасе добитък и цели хергелета коне. Зад шатрите са вързали жребчетата и два пъти на ден докарват майките им; доят кобилско мляко и правят сирене, а мъжете знаят само едно – пият кумис и чай, ядат овнешко месо и свирят с пищялки. Всички загладени, весели, цяло лято празнуват. Съвсем прост народ, дори руски не знаят, но са любезни.

Щом видяха Пахом, башкирците наизлязоха от шатрите и наобиколиха гостенина. Намери се преводач. Пахом му каза, че е дошъл за земя. Башкирците се зарадваха, грабнаха Пахом и го отведоха в една хубава шатра, сложиха го да седне на килим, подложиха му пухени възглавници, насядаха наоколо и почнаха да го черпят с чай и кумис. Заклаха овен и го нагостиха с овнешко месо. Пахом донесе от бричката подаръците и почна да раздава на башкирците. Раздаде им подаръците, даде им и чай. Башкирците се зарадваха. Дърдориха, дърдориха помежду си, а след това казаха на преводача да предаде думите им.

– Поръчват ми да ти кажа – рече преводачът, – че са те обикнали и че у нас има обичай да правят всичко, което е приятно на гостенина, и да му се отблагодарят за подаръците. Ти ни даде подаръци и сега кажи какво наше ти харесва, та да ти се отплатим?

– Най-много ми харесва – казва Пахом, – вашата земя. При нас – казва, – земята е малко, и то изтощена, а вие имате много и хубава земя. Нийде не съм виждал такава земя.

Преводачът предаде думите му. Башкирците заприказваха помежду си. Пахом не разбира какво говорят, но вижда, че са весели, викат нещо, смеят се. После те млъкнаха, гледат Пахом, а преводачът казва:

– Поръчват ми – казва, – да ти предам, че за добрината ти са готови да ти дадат, колкото искаш, земя. Посочи само с ръка коя земя искаш – и ще бъде твоя.

Те се поразприказваха пак и почнаха да спорят нещо. Тогава Пахом попита защо спорят. А преводачът каза:

– Едните казват, че за земята трябва да попитаме главатаря, без него не може. А другите казват, че може и без него.

Докато башкирците спореха, влезе един човек с лисичи калпак. Всички млъкнаха и станаха на крака. А преводачът казва:

– Това е главатарят.

Пахом веднага извади най-хубавия халат и го поднесе на главатаря, даде му пет фунта чай. Главатарят пое всичко и седна на почетното място. И веднага башкирците му заприказваха нещо. Главатарят слуша, слуша, кимна им да млъкнат и се обърна на руски към Пахом.

– Добре – казва, – може. Вземи, където ти хареса. Земя има много.

“Но как ще взема, колкото си искам – мисли Пахом. – Трябва да уредим някак собствеността. Иначе ще кажат твоя е, а после може да ми я отнемат.

– Благодарим ви за добрата дума – казва Пахом. – Та вие имате много земя, а на мене ми трябва малко. Само че трябва да зная коя ще бъде моя. Все някак трябва да я измерим и да запишем, че е моя. Нали знаете, господ разполага с живота на човека. Вие сте добри хора и ми я давате, но децата ви може да ми я отнемат.

– Ти си прав – казва главатарят, – можем да уредим и това.

Пахом заприказва:

– Чувах от един търговец, който е бил при вас. Вие сте подарили и нему земя и сте му дали продавателно; та и аз искам същото.

Главатарят разбра всичко.

– Можем да уредим и това – казва. – Ние имаме и писар, ще отидем в града, ще сложим всички печати.

– Ами каква е цената? – пита Пахом.

– У нас цената е една: хиляда рубли за ден.

Пахом не разбра:

– Че каква е тая мярка – ден? Колко десетини има в нея?

– Ние – казва главатарят, – не умеем да смятаме това. Продаваме земята на ден: колкото обиколиш за един ден, става твое, а цената за един ден е хиляда рубли.

Пахом се зачуди.

– Ами че – казва, – за един ден може да се обиколи много земя!

Главатарят разбра всичко.

– Цялата ще бъде твоя! – казва той. – Само едно условие има: ако до вечерта не се върнеш на мястото, отдето си тръгнал, губиш парите.

– А как ще отбележим откъде съм минал? – пита Пахом.

– Ние ще застанем на мястото, дето ти харесва, и ще стоим, а ти тръгни да обикаляш; вземи мотика и дето трябва, отбелязвай; изкопавай на ъглите ямички, слагай буци пръст, а след това ще минем с ралото от ямичка до ямичка. Направи, какъвто искаш кръг, само че преди залез трябва да се върнеш на мястото, отдето си тръгнал. Каквото обиколиш, всичко ще бъде твое.

Пахом се зарадва. Решиха да излязат рано сутринта, в зори. Поприказваха си, пийнаха още кумис, похапнаха от овнешкото, пиха и чай; мръкна се вече. Постлаха дюшек на Пахом, той си легна да спи, а башкирците се разотидоха. Обещаха утре сутринта в зори да се съберат на мястото, преди изгрев слънце да тръгнат.

VІІ

Легна Пахом на дюшеците, но не може да заспи, все мисли за земята.

Ще си отрежа – мисли, – голямо парче земя. За един ден ще обиколя петдесетина версти. Сега денят е като година; а петдесет версти са много земя. По-слабата ще продам или ще я дам под наем на селяни, а по-хубавата ще отбера и ще задържа за себе си. Ще си набавя два плуга, ще наема още двама ратаи; ще разора десетина десетини, а на другата част ще отглеждам добитък.

Цяла нощ Пахом не заспа и задряма едва на разсъмване. Но тъкмо задряма и почна да сънува. Присъни му се, че уж лежи в същата тая шатра и чува, че навън някой се сме високо. И уж му се поиска да види кой е тоя, дето се смее, стана, излезе от шатрата и гледа – пред шатрата седи същият оня башкирски главатар, уловил се с две ръце за корема, превива се и се смее за нещо. Пахом се приближи и попита:

Защо се смееш?

И вижда, че това не е башкирският главатар, а оня търговец, който бе се отбил неотдавна при него и бе му разказвал за земята. И още щом попита търговеца:

Те отдавна ли си тук?

– вижда, че това не е търговецът, а оня селянин, който едно време бе идвал от долното течение на Волга. И вижда Пахом, че сякаш това не е и селянинът, а самият дявол, с рога и копита, седи, кикоти се, а пред него лежи човек, бос, по риза и гащи. И уж Пахом се взира по-добре да види какъв е тоя човек. И вижда, че човекът е мъртъв и че това е самият той. Пахом се стресна и се събуди.

Какви ли работи не се присънват на човека?

– буден мисли той. Озърна се и гледа през отворената врата – навън се белее, почва да съмва.

“Трябва да събудя хората – мисли той, – време е да вървим.

Стана Пахом, събуди ратая в бричката, каза му да впряга и отиде да събуди башкирците.

– Време е – казва, – да вървим в степта и да мерим.

Башкирците наставаха, събраха се всички, дойде и главатарят. Почнаха пак да пият кумис, искаха да почерпят с чай и Пахом, но той не искаше да чака.

– Ако ще вървим, да вървим – казва, – време е.

VІІІ

Събраха се башкирците, качиха се – кой на конете, кой в бричките и потеглиха. А Пахом и ратаят му потеглиха със своята бричка, взеха и мотиката. Пристигнаха в степта, вече се съмва. Изкачиха се на една могила, на башкирски “шихан”. Скочиха от бричките, слязоха от конете, събраха се накуп. Главатарят се приближи до Пахом и показа с ръка.

– Ето – казва – цялата земя е наша, докъдето ти стига погледът. Избери си, която искаш.

Очите на Пахом светнаха: цялата земя е целина, равна като длан, черна като мак, а дето има долчинка – изобилна трева, висока до гърдите.

Главатарят свали лисичия си калпак и го сложи на земята.

– Ето – казва, – това ще бъде белег. Оттук ще тръгнеш и тук ще се върнеш. Каквото обиколиш, всичко ще бъде твое.

Пахом извади парите, сложи ги върху калпака, съблече кафтана и остана само по антерия, пристегна пояса си на корема, изправи се, пъхна торбичката с хляба в пазвата, върза бъкличката с вода за пояса, оправи кончовите си, взе мотиката от ратая и се приготви да върви. Мисли , мисли на коя страна да тръгне – навред е все хубаво.

Все едно – казва си, – ще тръгна към изгрев.

Обърна се с лице към слънцето, разтъпка се, чака да се покаже слънцето на кръгозора.

Няма защо – мисли, – да губя време. По хладинка се върви по-леко

Щом слънцето пламна на кръгозора, Пахом метна мотиката на рамо и тръгна из степта.

Вървеше ни бавно, ни бързо. Измина около една верста; спря се, изкопа ямичка и сложи буци пръст една над друга, та да личи по-ясно. Тръгна по-нататък. Поразтъпка се, ускори крачките. Измина още една верста, изкопа и втора ямичка.

Огледа се наоколо. Шиханът се вижда добре от слънцето, хората стоят и шините на колелетата на бричките блестят. Пахом пресмята, че е изминал около пет версти. Почна да му става горещо, съблече антерията, метна я на рамото и тръгна по-нататък. Измина още близо пет версти. Стана топло. Той погледна слънцето – време е за закуска.

“Изминах едната страна – мисли Пахом. – Остава ми да измина още три, рано е да завия. Я чакай да се събуя.

Седна, събу се, пъхна ботушите си в пояса и пое по-нататък. Сега почна да върви по-леко.

Я да измина още пет версти – мисли си, и тогава ще завия наляво. Мястото е много хубаво, жал ми е да го оставя. Колкото по-нататък, толкова по-хубаво става.

Тръгна пак направо. Обърна се – шиканът едвам се вижда, хората на него се чернеят като мравки и нещо блести слабо.

“Е – мисли Пахом, – трябва да завия вече, от тая страна заделих доста. Пък се и изпотих – пие ми се вода.

Той се спря, изкопа по-дълбока ямичка, натрупа буците с пръст, отвърза бъклицата, напи се с вода и зави внезапно наляво. Вървя, вървя, нагази във висока трева, стана горещо.

Почна да се уморява; погледна слънцето – станало обед.

“Е – мисли, – трябва да си почина.

Спря се Пахом, седна. Хапна си хлебец и вода, но не си полегна: мисли си – легна ли, може и да заспя. Поседя малко, тръгна пак. Отначало вървеше леко. От яденето бе събрал сили. Само че стана много горещо и му се додряма; но той все върви и мисли – ще потърпя един ден, та да ми е добре цял живот.

Извървя много и по тая страна, искаше вече да завие наляво, но гледа едно важно долче, жал му е да го изтърве. Мисли си:

Хубав лен ще стане тук.

И пак тръгна направо. Заобиколи долчето, изкопа ямичка отвъд долчето, направи втори завой. Озърна се Пахом към шихана: от топлината бе се замъглило, нещо трепти във въздуха и през маранята едвам се виждат хората на могилата – дотам трябва да има петнадесетина версти.

“Е – мисли Пахом, – дълги излязоха тия две страни, тая трябва да взема по-къса.

Тръгна по третата страна и почна да ускорява крачките си. Погледна слънцето – то вече клони към пладнина, а той е извървял само две версти по третата страна. А до мястото има все още петнадесетина версти.

“Не – мисли, – макар че излезе кривичък парцелът, трябва да побързам направо да не закъснея Няма нужда да заграбвам повече. И без това земята е много.

Пахом изкопа набързо ямичка и зави право към шихана.

ІХ

Върви Пахом право към шихана и вече му стана тежко. Потъна цял в пот, босите му крака се изподраскаха и подбиха, а почнаха и да се подкосяват. Иска му се да почине, но не бива – няма да успее да стигне преди залез. Слънцето не чака, все се спуща по-надолу и по-надолу.

Ах – мисли Пахом, – дали не сбърках, дали не заграбих много? Ами ако не стигна?

Погледне напред към шихана, погледне към слънцето: до мястото е далеко, а слънцето наближава да залезе.

Върви така Пахом, тежко му е, но все повече ускорява крачките си. Вървя, вървя, но все още далеко; почна да тича. Хвърли антерията, ботушите, бъклицата, хвърли и калпака, държи само мотиката и се подпира на нея.

Ах – мисли си, – полакомих се и провалих цялата работа, няма да мога да дотичам преди залез.

И дъхът му още повече спира поради страха. Тича Пахом, ризата и гащите му лепнат от пот по тялото, устата му пресъхна. Гърдите му се издуват като ковашки мехове, сърцето му удря като чук, а краката му се подгъват – сякаш са чужди. Хвана го страх, мисли си:

Дали няма да умра от напрежение?

Но хем се бои да не умре, хем не иска да се спре.

Извървях толкова – мисли той, – и ако се спра сега, ще ме сметнат за глупак.”

Тича, тича, дотича вече близо и чува как башкирците му викат и го подканят да бърза и от техните викове сърцето му се разгаря още повече. Пахом тича с последни сили, а слънцето вече наближава да залезе, потъна в мъгла и стана едро, червено, кърваво. Още малко и ще залезе. Слънцето е близо до залез, но и до мястото е вече съвсем близо. Пахом вижда как хората на шихана му махат с ръце и му викат да бърза. Вижда лисичия калпак на земята и парите върху него; вижда и главатаря, който е седнал на земята и се държи с ръце за корема. И Пахом си спомни за съня.

Земя много – мисли той, – но дали бог ще даде да живея на нея. Ох, погубих се аз – мисли, – няма да мога да стигна.”

Пахом погледна слънцето, а то вече стигна до земята, едното му крайче почна да потъва и като дъга се вряза в кръгозора. Пахом напрегна последни сили, наведе тялото си напред и едва премята крака, за да не падне. Затече се към шихана, но изведнъж стана тъмно. Озърна се слънцето бе залязло. Пахом ахна.

Язък за мъките ми

– мисли той. Искаше вече да се спре, но чу, че башкирците все го подканят да бърза и си спомни, че тук долу може да се е скрило, но горе на шихана не е залязло още слънцето. Той се напъна и изтича на шихана. Там е още светло. Изтича Пахом и вижда калпака. Пред него седи главатарят, смее се и се държи с ръце за корема. Пахом си спомни за съня, ахна, краката му се подкосиха и той падна напред, като докосна с ръце калпака.

– Браво! – развика се главатарят. – Много земя завладя!

Дотича Пахомовият ратай, искаше да го вдигне, но той лежи мъртъв и от устата му тече кръв.

Башкирците зацъкаха с езици, съжалиха го.

Ратаят вдигна мотиката от земята, изкопа гроб на Пахом, точно колкото бе дълъг от краката до главата – три аршина, и го зарови.

Кратка междинна ремарка

Каквато и да била идея за "кратка ремарка" по повод на едно или друго съчинение на Толстой е нещо, само по себе си, абсурдно. Все пак, ще направя опит тази ремарка да бъде кратка в съответствие с онези условия, които геният на Лев Николаевич поставя властно.

Толстой пише този свой разказ през 1886 година. Впрочем, по онова време, в представите на руското висше общество, поведението му ще става все по-странно и по-странно. Това, което руският политически, предприемачески и църковен елит все по-често ще оценява като скандално в афишираните изяви на Толстой, всъщност се съдържа в quasi-конспективен вид още в неговата "Изповед", завършена, подготвена за публикация и забранена със специално постановление от Московския духовен цензорен комитет през 1882 година.

Това знаменателно съчинение на Толстой следва да бъде прочетено изцяло. Тук ще бъдат цитирани само отделни фрагменти от неговите първи глави.

“Аз съм бил кръстен и възпитан в православната християнска вяра. Учеха ме на нея още от детството и през цялото време на моето израстване и юношество. Но когато на 18 години завърших втори курс на университета, вече не вярвах в нищо от онова, на което ме бяха учили.

Моето отпадене от вярата се случи така, както то се е случвало и се случва сега с хората от нашия тип образование. Както ми се струва, то става в болшинството случаи по следния начин: хората живеят така, както живеят всички, а всички живеят въз основа на начала, не просто нямащи нищо общо с вероучението, а в по-голямата си част противоположни на него. Вероучението не участва в живота; и в отношенията с другите хора никога не се налага да се сблъсквате с него, и в самия ваш собствен живот никога не се случва да се съобразявате с него. Това вероучение се изповядва някъде там, далеч от живота и независимо от него.

По живота на човека, по делата му както сега, така и някога не може по никакъв начин да се разбере: той вярващ ли е или не. Ако все пак има разлика между явно изповядващите православието и отричащите го, то тя не в полза на първите. Както сега, така и някога, явното признание и изповядване на православието се е срещало в по-голямата си част сред хора тъпи, жестоки и безнравствени, и считащи себе си за много важни. Умът, честността, прямотата, добродушието и нравственността в по-голямата си част са се срещали сред хората, признаващи себе си за невярващи.

Тъй като твърде рано започнах много да чета и да мисля, то моето отричане от вероучението твърде скоро стана съзнателно.

Сега, спомняйки си онова време, виждам ясно, че вярата ми – онова, което (освен животинските инстинкти) е движело моя живот, – единствената истинска моя вяра по онова време е била вярата в усъвършенстването. Но в какво се изразяваше усъвършенстването и каква бе неговата цел, аз не можех да кажа. Стараех се да се усъвършенствам умствено – учех всичко, което можех и с което ме сблъскваше животът; стараех се да усъвършенствам своята воля – изработвах си правила, които се стараех да следвам; усъвършенствах себе си физически, изостряйки чрез всевъзможни упражнения силата и ловкостта си и чрез всякакви лишения приучвайки себе си към издържливост и търпение. И всичко това считах за усъвършенстване. Началото на всичко бе, разбира се, в нравственното усъвършенстване, но скоро то бе подменено от усъвършенстването изобщо, т.е. от желанието човек да бъде по-добър не пред себе си или пред бога, а от желанието да бъде по-добър пред другите хора. И много скоро това стремление човек да бъде по-добър спрямо хората се подмени от желанието за по-голяма сила спрямо другите хора, т.е. по-славен, по-важен, по-богат от другите.

“От цялата си душа исках да бъда добър; но бях млад, в мен горяха страсти, а бях сам, съвършено сам, когато търсех доброто. Всеки път, когато се опитвах да изкажа това, което представляваха най-задушевните мои желания – това, че искам да бъда нравствено добър – срещах презрение и насмешки; а щом само се отдадях на долни страсти, ме хвалеха и поощряваха. Честолюбие, властолюбие, користолюбие, сладострастие, гордост, гняв, мъст – всичко това се уважаваше. Отдавайки се на тези страсти, аз ставах подобен на болшинството хора и чувствах, че те са доволни от мен. (...)

Убивал съм хора по време на война, предизвиквал съм на дуели, за да убия, губел съм на карти, прахосвал съм труда на селяните, наказвал съм ги, блудствал съм, лъгал съм. Лъжа, кражба, прелюбодеяния от всякакъв род, пиянство, насилие, убийство... Не е имало престъпление, което да не съм извършил, и за всичко това ме хвалеха. Моите връстници ме считаха, и ме считат, за сравнително нравствен човек.

Така живях десет години.

През това време започнах да пиша поради тщеславие, користолюбие и гордост. В своите писания правех същото, което и в живота. За да имам слава и пари, заради които пишех, трябваше да скривам доброто и да изразявам лошото. Така и правех. Колко пъти се изхитрях да скрия в писанията си – под формата на равнодушие и дори лека насмешливост – онези мои стремления към доброто, които представляваха смисъл на моя живот. И постигах това: хвалеха ме.

След войната дойдох в Петербург и се сближих с писателите. Приеха ме като свой, ласкаеха ме. И аз не успях да се ориентирам: как съсловните писателски възгледи за живота, споделяни от тези хора, с които се сближих, бяха усвоени от мен и вече изгладиха съвършено в мен всички мои предишни опити да стана по-добър. Тези възгледи поставиха под разпуснатостта на моя живот теория, която ги оправдаваше.

Житейският поглед на тези хора, моите другари по писане, се състоеше в това, че животът като цяло върви, развивайки се, и че в това развитие главното участие вземаме ние, хората на мисълта, а измежду хората на мисълта главното влияние имаме ние – художниците, поетите. Нашето призвание е в това: да учим хората. Във връзка с това, за да не възникне от само себе си естественият въпрос: какво знам и какво да преподавам, в тази теория бе изяснено, че не е нужно да знам това, а че художникът и поетът обучават несъзнателно. Аз се считах великолепен художник и поет и поради това за мен бе твърде естествено да усвоя тази теория. Аз – художникът, поетът – пишех, обучавах, сам не знаейки на какво. За това ми плащаха пари, имах прекрасна храна, помещение, жени, общество, имах слава. И така, това, на което обучавах, беше много добро.

Тази вяра в значението на поезията и в развитието на живота бе вяра. И аз бях един от нейните жреци. Да бъдеш жрец бе много изгодно и приятно. И аз живях достатъчно дълго в тази вяра, без да се съмнявам в нейната истинност. Но на втората, и особено на третата година от този живот, започнах да се съмнявам в непогрешимостта на тази вяра и започнах да я изследвам. Първи повод за съмнение бе това, че започнах да забелязвам, че не всички жреци на тази вяра бяха в съгласие помежду си. Едни говореха: ние сме най-добрите и полезни учители, ние учим на това, което е нужно, а другите обучават неправилно. А другите говореха: не, ние сме истинските, а вие обучавате неправилно. И те спореха, караха се, отбраняваха се, заблуждаваха се, хитруваха един против друг. Освен всичко това, между тях имаше и много люде, проявяващи безгрижие по отношение на това: кой е прав, кой не е прав, а просто домогващи се до своите користни цели с помощта на тази наша дейност. Всичко това ме застави да се усъмня в истинността на нашата вяра.

Освен това, усъмнил се в истинността на самата писателска вяра, аз започнах по-внимателно да наблюдадавам нейните жреци и се убедих, че почти всичките жреци на тази вяра, писатели, бяха безнравствени люде и в по-голямата си част лоши хора, нищожни по характер – много по-ниско стоящи от онези, които срещах в моя предишен разгулен и военен живот. Но те бяха самоуверени и доволни от себе си, както само могат да бъдат доволни хора напълно святи или такива, които дори не знаят какво е това святост. Хората ми опротивяха, а и аз сам на себе си опротивях. И разбрах, че тази вяра е измама.

Но странно... това, че скоро проумях лъжовността на вярата и се отрекох от нея, все пак не ме накара да се отрека от чина, даден ми от тези хора – от чина на художника, поета, учителя. Наивно си въобразявах, че аз – поетът, художникът – мога да уча всички, сам не знаейки на какво да ги уча. И така и правех.

От сближаването с тези люде отнесох и нов порок – до болезненост развита гордост и безумна увереност в това, че съм призван да уча хората, без сам да знам на какво.

“Така минаха още петнадесет години. (...)

Така живех, но преди пет години с мен започна да се случва нещо много странно: започнаха да ме обхващат минути отначало на недоумение, на спиране на живота – така, сякаш не знаех как да живея, какво да правя. Губех се и изпадах в униние. Но това преминаваше и аз продължавах да живея постарому. После тези минути на недоумение започнаха да се повтарят все по-често и по-често; и все в една и съща форма. Тези спирания на живота се изразяваха винаги с еднакви въпроси: За какво? Е, а после?

Случи се това, което се случва с всеки заболял от смъртоносна вътрешна болест. Отначало се появяват нищожни признаци на физическо неразположение, на които болният не обръща внимание. След това тези признаци се повтарят все по-често и по-често и се сливат в едно постоянно страдание. Страданието расте и болният не успява да се ориентира, когато вече осъзнае, че онова, което е приемал за физическо неразположение, е това, което за него е по-значимо от всичко на света, че то е смъртта.

Това се случи и с мен. Разбрах, че това не е някакво случайно физическо неразположение, а нещо много важно. И че ако се повтарят все едни и същи въпроси, то на тях трябва да им се отговори. (...) Но едва-що докоснал се до тях и опитал се да ги разреша, веднага се убедих: първо, в това, че те не са детски и глупави въпроси, а най-важните и дълбоките въпроси в живота, и, второ, в това, че не мога и не мога да ги разреша – колкото и да мислех. Преди да се заема с имението в Самара, с възпитанието на сина си, с писането на книги, трябваше да знам: защо ще правя това? Докато не знам – за какво, не мога да правя нищо. Сред мислите ми за стопанството, които много ме занимаваха по онова време, изведнъж се появи в главата ми въпросът:

‘Е добре, ще имаш 6 000 десетини от Самарска губерния, 300 глави коне. А после?’

И аз се обърках напълно. И не знаех какво да мисля. Или, започвайки да мисля за това: как възпитавам децата, си казвах на себе си:

‘С каква цел?’

Или, разсъждавайки за това: как народът може да достигне до благосъстояние, аз изведнъж си казвах:

‘А мен... какво ме е грижа?’

Или, мислейки за онази слава, която ще ми донесат моите съчинения, си казвах:

‘Е добре, ще станеш по-славен от Гогол, Пушкин, Шекспир, Молиер, от всички писатели по света... Е и?’

И аз нищо и нищо не можех да отговоря.

Извечното човешко предпочитание на материалното пред духовното

Прилагателното "духовен" (като евентуално производно от съществителното "духовност"), употребявано в ролята на определение при изрази от рода на: "духовно начало", "духовен път", "духовни селения" и прочее, обикновено поражда конфузии. В повечето случаи те остават скрити, доколкото само малцина допускат тяхното съществувание. Всъщност, така се случва практически винаги, когато някоя дума или израз просто се употребяват често, създавайки измамното впечатление, че всичко около техния смисъл е ясно.

Един опит за някакъв бегъл оглед около обичайно влагания смисъл в понятието "духовност" би се свел до не най-уважавания негативен дефиниционен подход, в резултат на който може да се каже следното:

състояние на ангажираност с нематериални въпроси”.

Така представени, нещата от тази проблемна сфера очертават голяма полза: подсилва се представата, че целокупната човешка активност може да бъде класифицирана към една от двете противоположни области или на материалното, или на духовното, доколкото полето на всичко онова, което човек може да върши се оказва разделено на две територии с ясна демаркационна линия между тях: всичко, което не е материално, е духовно; и обратно всичко, което не е духовно, е материално. В съответствие с тази диполна систематика се разпределя и доминиращата ангажираност на отделните хора или към материалното, или към духовното. Естествено, веднага би могло да се отбележи, че както в много други случаи и тук съществуват далеч не изолирани прояви на размитост, на преплитане на интереси и в двата ареала. Това обаче не пречи коментираният поляритет материалното срещу духовното – да се откроява достатъчно отчетливо във всяко конкретно деяние (и при повечето конкретни лица).

За съжаление, точно тук се появява един твърде тежък въпрос:

Защо много доктрини, които проповядват култивиране на стремеж към духовно извисяване, се оказват в своето съществуване изключително обвързани с колосални материални амбиции и респективно богатства?

Нека на това място веднага бъде направено важно предварително уточнение. Винаги е имало достатъчно много хора, чийто първостепенен инстинкт се е свеждал до трупане на материално богатство. Винаги е имало и известен брой хора, чийто идентичен основен инстинкт е бивал трупането на духовно богатство. В очите на първите вторите са получавали неизменно титлата "глупак" (във всички възможни литературни и жаргонни вариации), докато в очите на вторите първите не са били нищо повече от елементарни користолюбци и сметкаджии. Вероятно бъдещето няма да се различава много от настоящето и миналото.

Въпросът от по-горе (за да бъде повторен най-важният пункт от него) е: защо доктрини, насочени към духовното извисяване, се оказват свързани с робуване на материалното?

Лесно е да се предположи следното обяснение: духовното (независимо от неговата конкретно изражение) се възприема многократно по-трудно, докато материалното е несравнимо по-поразяващо най-напред върху сетивата, а оттам и върху онези сектори на разума, които оперират със семпли аргументи и произвеждат семпли изводи. Някой може да владее колосални знания, но ако реши да ги сподели ще привлече вниманието на малцина. Друг може да е христоматийно семпъл като интелект, но ако покаже блясък и предметна импозантност – ще предизвика интереса на милиони. Изглежда така е било от хилядолетия. Изглежда така ще бъде и за хилядолетия.

Облеклото на Папата и кардиналите

Не е неестествено един пръв поглед в изследването на магията, провокирана от материалното, да бъде насочен към главата на римокатолическата църква. Формално погледнато, той е единственият абсолютен монарх в Европа, имащ най-висшата власт в своята деноминация, а заедно с това е държавен глава на общност от няколкостотин човека, която само при извънредно усилие на волята може да бъде приета за държава – всъщност, най-малката държава в света. В добавка, на протежение на много години Папата е бил вероятно единственият мъж на света, който е имал официално оформения статус на непогрешим в своите мисли и дела, когато те се отнасят до въпроси на доктрината.

Естествено, след като през 1961 година Джоузеф Хелър публикува своя знаменит роман "Параграф 22" и след като самото заглавие се превърна мигновено в световна фраза-символ за всяка проява на безмислено движение в порочен кръг, далеч не един и двама коментатори на живота във въпросната "държава" са отбелязвали, че споменатата догма за папската непогрешимост се явява христоматиен пример в това отношение. И наистина, за да може въпросният "държавен глава" да е непогрешим, това трябва да бъде постановено от самата католическата църква, ръководител на която е онзи, комуто ще бъде приписана непогрешимост (?!).

Разбира се, подобни бележки са изказвани от светски лица. За онези, които изповядват католицизма, всяко такова становище няма нищо общо с каквито и да било парадоксални порочно-кръгови конфигурации, защото – както много други християнски дела – самият "Свети Дух" е подсказал (и продължава да подсказва) "кой кой е" в църковната йерархия (и с какви правомощия следва да се ползва). За такива хора няма нищо удивително и в това, че все същият "Свети Дух" често променя вижданията си през вековете.

Пелерини (тип Cappa Magna), наметала (тип Ferraiolone”)... и дълги, дълги шлейфове

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вероятно, каквото и да било вглеждане в облеклото на висшия католически клир би могло да се стори на мнозина лишено от всякакъв смисъл. И все пак...

Нека – като начало – бъде обърнато внимание върху един-единствен детайл: изумително дългия шлейф от ритуалното облекло на определен клас високопоставени католически свещенослужители (така наречената "Cappa magna", лат. "голяма пелерина"). Какъв може да бъде символичният смисъл на един такъв впечатляващ аксесоар? Има ли той някакво отношение към същината на християнското вероизповедание, към неговата хилядолетна традиция, към корените му? Или е някаква заемка от живота извън църквата?

В общо взето отхвърляния от религиозните учения светски живот шлейфът е имал (а и сега има) най-тривиалното значение на свидетелство за материално могъщество и съпътстваща голяма власт. Демонстриран и днес, да речем, при сватбени церемонии на особи, обвързани с монархически династии, шлейфът с неговата дължина следва да покаже на публиката измеренията на финансова сила, която има семейството на младоженката. В това отношение светът разполага с богати традиции.

Така например, когато през 1613 година 16-годишната принцеса Елизабет се омъжила за принц Фредерик от Бохемия, шлейфът на младоженката бил изработен от скъп плат с втъкани сребърни нишки и инкрустирани диаманти. Бащата искал да демонстрира по зашеметяващ начин своето обществено положение и затова похарчил за тази сватба цяло състояние днес приравнявано към сумата от над 5 милиона щатски долара.

А внушителният шлейф от сватбения тоалет на Принцеса Даяна обичайно е сочен като пример на извънмерна разточителност:

Принцеса Даяна, 29-ти юли 1981 година

И ако в този случай, все пак, има достатъчно много чар, който смекчава усещането за грандомания, то при други ситуации преливащият комизъм изличава всеки напън да се внуши величие:

Сиаоуси Тауфаахау Манематаонго Тукуахо Тупоу V, крал на Тонга до 2012 година

От известно време някои модни дизайнери са започнали да заиграват с общо взето глуповатите в своята суетност човешки увлечения и са стартирали едва ли не олимпийски състезания по изработване на дълги шлейфове:

11-ти юни 2012 година, Рим

Публичен показ на сватбена рокля, декорирана с шлейф, дълъг около 3 километра

Естествено, показът на подобни модни решения създава проблеми. В случая, ако трябва очите да обхванат воала, младоженката би се оказала практически незабележима. А тя е жена, излъчваща изключително обаяние:

Елена де Анджелис

По този шумен повод дизайнерът, Джани Моларо, споделя:

Бях много благодарен, когато бях помолен за изработката на този воал. Срещнах десетки хиляди хора по пътя към църквата, които ми отправиха своите комплименти за идеята ми.

И още:

Исках този воал, за да символизира мира и надеждата и мисля, че постигнахме това.” (?!)

Все пак, въпросният "символ на мира и надеждата" се измерва само с някакви три километра. Както може лесно да се съобрази, една по-широка представа за "световен мир", както и някаква по-всеобхватна "вселенска надежда", вероятно ще се нуждаят от много по-голям символ.

Така или иначе, подобен род свидетелства са взети от греховния свят от онзи свят, който е "подвластен на Антихриста". В противовес, каква би могла да бъде причината, щото едни от най-ревностните негови противници да възприемат идентична символика в своята борба с "врага на Бога" и "врага на творението Му"?

Според авторитетно звучащите размисли в сайта "Te igitur clementissime Pater" (буквално: "И тъй, Ти, най-милостиви Отче"),

един предлаган отговор изглежда така.

Преди всичко трябва да се приеме важно предварително условие, гласящо следното:

Най-напред трябва да се разбере, че Църквата комуникира, използвайки символи, които имат вътрешен смисъл, изразяват определени идеи. Без да се приеме това положение, всички символи в литургията, аксесоари и други действия, ще бъдат само естетически и безсъдържателни неща.

Нататък се продължава така:

Голямата пелерина действително представлява светско труфило, показващо светска мощ и престиж. Ето защо, след първоначалното обличане с нея, прелатът бива публично лишен от тази премяна и се смирява пред паството. По-нататък, одежда след одежда, епископът се облича в новия човек, за когото говори свети Павел, като това включва: кръщелния стихар, далматиката на благотворителността, шала на помилването и ризата на милостта. Когато най-накрая е облечен в Христос, прелатът прави едно второ влизане в църквата, за да започне евхаристийното тържество в личността на Христос, видимата глава на тялото, Църквата.

Това е било едно ясно изявено твърдение, че светската сила и авторитет нямат място пред олтара, но то е изразено в някакъв литургичен церемониал или символ, който, за съжаление, често липсва в съвременните обреди и по този начин става нещо трудно за разбиране.

Оказва се, че и тук има дълбока символика, която както в много други подобни случаи провокира объркване у редовия богомолец, доколкото се смесва по силно заблуден начин с идентична по своето материално изражение светска символика.

Попътно пояснение. Когато се споменава апостол Павел и неговия съвет: хората "да се обличат в нов човек", иде реч за следния фрагмент от неговото послание до жителите на Ефес:

“...да отхвърлите от себе си ветхия според предишното ви живеене човек, който изтлява в прелъстителни похоти,

да се обновите с духа на своя ум

и да се облечете в новия човек, създаден по Бога в правда и светост на истината [4:22-24].

Още по-нататък (но след попътно дадената оценка, че всичко казано за голямата пелерина е "ясно, точно и съвсем вярно") ще последват някои интригуващи коментарни интернет-разсъждения:

Но... все пак, това определение не може да убеди хората относно тази дреха. Трябва да има нещо повече, което предизвиква толкова много шум около нея:

Голямата пелерина може да е била подходяща в друга епоха и в друго време, но не и днес. Предназначението на нашите епископи е да бъдат пастори, не принцове.

Тя все още е облекло на монарсите.

Голямата пелерина, независимо от намерението за нейното някогашно използване, превръща духовника, а не събранието с тайнството, в централна точка на литургията.

Нека тези думи бъдат запомнени. Но нека бъде обърнато специално внимание и на обструкцията, поднесена срещу тях "точката на обяснението":

Защо светът мрази и никога няма да хареса голямата пелерина? Тя представлява онова, което всъщност Църквата е: горда със своите традиции и йерархичност. Голямата пелерина е символ, който се противопоставя на две революционни изявления:

Свобода! В Църквата ние не сме свободни, ние сме доброволни Божии роби, роби на Неговия закон, роби на Неговата Литургия, роби на установените обичаи. Ние не обсъждаме онова, което ще кажат хората, ние просто следваме правилата.

Равенство! В Църквата НИЕ НЕ СМЕ РАВНИ, по никакъв начин. Ние сме йерархично подредени. Един зависи от друг. И голямата пелерина е знак за компетентност и пълномощия. Тя се носи само от епископи в собствената им епархия, от абати – в тяхното абатство, от кардинали – по целия свят и от папата (веднъж в годината, но… все пак се носи). Освен това, църквата е монархическа. Папата също е и Крал (да, той е!), кардиналите и епископите са принцове на Църквата (абатите са херцози ;-). Така че асоциацията на Капа магна с дрехата на монарсите е доста точна. Тя няма да бъде приета, тъй като хората биха предпочели да видят епископите като пастири, а не като владетели.

Ще заобичат ли те някога голямата пелерина? НЕ, няма да я заобичат – по същата причина, поради която няма да харесат йерархията, монархията и различията между хората. Защото те мразят цялата власт, те мразят всички символи, мразят каквото и да било превъзходство, което голямата пелерина символизира.

Вероятно тези думи са искрен израз на онова, което изпълва изцяло съзнанието на техния автор. Но те внасят известен дисонанс с други разбирания, които също изглеждат неподправено искрени, а именно: че голямата пелерина е символ на светска компетенция и власт. Ето защо тя няма място в богослужението пред олтара. Какво може да се мисли в подобна ситуация?

Сякаш в опит да отговори на някакъв подобен въпрос, един-единствен коментатор е добавил стих от книгата на Пророк Исая:

В годината, в която умря цар Озия, аз видях Господа, седнал на престол, висок и издигнат, и полите на одеждите Му пълнеха целия храм [6:1].

За съжаление, ако целта на този паметлив активист е била такава, той се е разминал твърде сериозно с нея, защото само е възбудил нелицеприятния въпрос: допустимо ли е земните църковни йерарси да се уподобяват до такава степен със своя "Бог"?

По отношение на символиката в областта на църковните одежди Енциклопедия Католика огласява интересна информация ("[Църковни] одежди" :: "Символизъм"). След публикуването на внушителни списъци, включващи всички елементи от екипировката на висшия католически клир, след проследяването на историческото развитие в областта на църковното костюмиране, енциклопедията казва:

Понякога се казва, че мистични съображения са били причината за въвеждането на богослужебните одежди и последващо – че те били причина за тяхното съществуване. Това обаче е абсолютно погрешно. Не мистичните съображения са създали свещеническото облекло, а по-скоро те са резултат от появата на въпросните одежди...

След като по-нататък се отбелязва, че едни или други тълкуватели и "законодатели" в областта на свещеническото облекло нерядко предлагали "странни", "трудни за разбиране" и буквално "произволни" идеи, след като се прави признанието, че "официалната символика", освен че "се различавала значително в различните периоди" и по "различните места", (към което се добавя, че освен многото "чиста пшеница" във всевъзможните тълкувания на богослужебните одежди имало и немалко "плява"), енциклопедията съобщава:

Обичайната символика сред литургистите от ІХ до ХІ век е една морална символика – тоест, богослужебните одежди бивали изработвани така, че да символизират служебните и свещеническите добродетели на онези, които ги носят. В ХІІ век към това била добавена и типично догматична символика, при която одеждите били тълкувани с отнасяне към Христос, Чийто представител е свещеникът. Скоро те започнали да символизират Христовото въплъщаване, двете природи на Христос, отколешното единство и връзката на тези природи една с друга, добродетелите на Христос, неговото учение, а скоро – в последно време – и отношенията Му с църквата.

Интригуващо е да се посочи, че одеждите не били правени така, че да символизират страданията и смъртта на Христос. Тази последна символика, която може да се нарече типично-представяща, се появява за първи път в хода на ХІІІ век и бързо станала много популярна, защото това е най-лесно изразимо и следователно – най-лесно разбираемо от хората. Те тълкували одеждите, виждайки ги в съзнанието си като свидетелство за Христовите страдания (...), а свещеникът, който бивал обличан в тях, бил възприеман като изобразяващ страдащия Спасител.

Четвъртият метод за интерпретация може да се нарече алегоричен. Този метод на тълкуване третира свещеника при олтара като воин на Бога, който се бие с врага на човешкия Бог, а одеждите му се третират като оръжия в тази духовна борба.

 

 

 

Ако сега се запитаме (без да сме непременно специалисти по история на религиозното облекло или неговата символика): кое от двете лица на снимката вляво изглежда по-истински "представител на Христос", кое облекло е по-близко до символа на времето, през което, според евангелските легенди, са се случили "Христовите страдания", кой от тези двама мъже може да бъде по-лесно оприличен като "воин на Бога", чиито одежди могат да се "третират като оръжия в духовната борба", то не е необходимо специално социологическо проучване, за да се предположи по-честият (и фактически по-истинен) отговор.

Но... в цялата тази хипотетична постановка има едно важно условие: ако се запитаме!

А ако не се запитаме (както ще постъпят повечето хора), то със сигурност поголовно демонстрираното из църквите по света материално великолепие ще заслепява съзнанието на тези "повече хора", внушавайки им измамната мисъл, че: щом нещо е монументално като материална направа, щом нещо е скъпо като финансов еквивалент, то непременно е и велико. Прословутият ламтеж на човешкото око по материалното ще свърши своята работа! Ще свърши онова, от което въпиещо се нуждаят почти всички жреци на почти всички религиозни култове по света и което (осъзнали отпреди векове, че не могат да го променят в онази степен, в която това е необходимо) експлоатират по най-лицемерен и най-отблъскващ начин.

При такава реалност не би било трудно за който и да било религиозен агитатор дори за онзи, който е много далече от най-семплите зародиши на някаква човешка зрелост да убеди всеки вярващ, че, примерно, богато извезаната със сърма копринена манипула,

поставяна върху лявата ръка на водещия месата свещенослужител, символизира веригите, с които предполагаемо е бил окован Христос.

Така, отново би следвало да се запитаме: дали тук не трябва да се припомнят едни леко допълнени думи на "Онзи", в името на "Когото" се върши всичко при практикуването на това учение:

Лицемерци, добре е пророкувал за вас Исаия, казвайки:

‘тоя народ се приближава до Мене с устата си и Ме почита с устните си, а сърцето му – скрито зад одеждите му – стои далеч от Мене’ [по “Евангелие от Матея” 15:7-8].

По този повод някои и днес издигат глас на несъгласие. И поръсват думите си с порядъчни дози ирония както изглежда, заслужена:

THE BRIDEGROOM AT THE CONCLAVE

One hundred and seventeen cardinals

sit resplendent in red cope and mitre

each on his throne like a bright gold coin

minted and snug in its red satin bed.

Yeshua then said – where is my shepherd

who would guard my sheep in rough cotton smock?

And what is this temple, this palace of

princes plump with indulgence to barter.

Heaven, when the Kingdom of God is within?

And where are my lilies of the valley? Where?

And the cardinals shifted in their seats

and twitched and whispered in the other's ear.

Who is this? And how did he breach Security?

Can anyone vouch for him? Does he not

recognise God's Elect gathered together

to choose a successor? Does he not see?

Yeshua then said – I am among you.

You must discard your riches and dismantle

churches for the Kingdom of God lies within.

You must walk the earth which is your brother.

And greet those you meet in peace and love.

Be humble, be filled with the Holy Spirit

for this is your gift for those without hope:

the sweetest voice in the bleakest hour.

And the cardinals shifted uncomfortably.

And dipped their mitres to one another

like exotic birds in ritual courtship.

This surely is not the Bridegroom come?

No it could not be, for where are the clouds

of fire, where are the choirs of angels?

Where is our vindication, the light from

the East, the trumpet blast of the Archangel?

Peace and Love are key measurables in

our Vatican Performance Plan our VPP

– intoned a tall mitre in prophetic depth.

We were all signatories just last year,

and we expect a reasonable result...

We've been doing it tough all things considered,

our Annus Horribilis turned into decadus,

it would appear The Lord has abandoned us.

Wednesday, March 13, 2013

МЛАДОЖЕНЕЦЪТ В КОНКЛАВА

Тук седнали са сто и седемнайсет кардинали

със свойте митри на главите, сияйни в красните си пелерини.

Седят на троновете си – досущ монети от блестящо злато,

изсечени и пъхнати уютно в червените сатенени легла.

Тогава Йешуа им рече: пастирът мой къде е,

тоз, който в груба роба от памук овцете мои трябваше да пази?

И що за храм е тоз дворец, палат на принцовете и князете,

закръглили тела от индулгенции за бартер?

О, небеса, кога тук Божието Царство бивало е?

И де са моите цветя – моминските сълзи? Те де са?

А кардиналите разшаваха се в своите кресла,

потръпнаха и почнаха един-друг да си шепнат:

Тоз кой е? И как успял е да премине през кордона за охрана?

Гаранция за него някой ще даде ли? Отхвърля ли той

тоз консилиум за избор на наследник Божи?

Та той не вижда ли къде е?

И Йешуа тогава каза: Аз Онзи съм! И пак сред вас сега съм!

Вий трябва да изхвърлите богатствата си, да откриете

тез църкви, за да влезе Божието Царство вътре в тях!

И трябва да вървите по земята – таз земя, която ви е брат!

Здрависвайте се с тез, които срещате в любов и мир!

Бъдете скромни! И бъдете пълни със Светия Дух,

защото той е вашият подарък за онез, кои са без надежда:

най-сладък глас в най-мрачен час!

Размърдаха се кардиналите конфузно

и хлътнаха главите им под митрите от злато,

досущ чудати птици, прехласнати в любовен ритуал:

Дали това не е очакваният Младоженец?

Не, не… не може да е Той! Къде са облаците в огън,

къде са хоровете херувимски?

Къде е доказателството наше и източната светлина,

и архангелският тръбен призив?

Мир и Любов са ключовите наши измерения

във Ватиканския работен план; накратко, ВеРеПе-то ни,

напевно изговори висша митра – при туй, с оракулска дълбочина.

Ний всички го подписахме наскоро...

И чакаме разумен резултат...

Но всичко става трудно, много трудно,

а нашите години – непосилно – са вече удесеторени,

изглежда, Господ ни е изоставил.

Сряда, 13-ти март 2013 година

И така, нормално ли е централното действащо лице в евангелските легенди да е участвало в описаните там сцени със сведен до минимум гардероб и практически нулев реквизит, а учението, създадено в негово име и особено практиката по инфилтрирането му в обществото да се демонстрират с неприлична разточителност и пищност? Кому е необходимо това?

Всъщност, последният въпрос може да се стори някому излишен. Но той не може да бъде пропуснат, след като огромни маси хора са въвлечени в ужасяващо по своите измерения двуличие. Нормално ли е (колкото и рядко да се случва това) свещеническа уста да рецитира пред паството си следните думи:

А Иисус рече на учениците Си: истина ви казвам, богат мъчно ще влезе в царството небесно;

и още ви казвам: по-лесно е камила да мине през иглени уши, нежели богат да влезе в царството Божие” [Библия, Евангелие от Матей” 19:23-24; идентично: Евангелие от Марко” 10:23-25, Евангелие от Лука” 18:24-25],

и рецитаторът да не изпитва неудобство от факта, че прави това, вписан в декор, излъчващ послание за извънмерно богатство?

Нормално ли е да се изговаря евангелският въпрос на Христос:

“Защо се грижите и за облекло? [Евангелие от Матей 6:28; идентично: Евангелие от Марко” 10:22-23],

и в същото време нечии скъпи църковни одежди да изпращат отблясъците на физическата светлина в храма към доверчивите очи на покорно приемащите всеки абсурд енориаши?

Църковните оратори припомнят често думите на Христос, с които той разтълмява една от поредните си притчи (за "сеяча" и хвърлените от ръката му "зърна"), сочейки че

посеяното в тръни е онзи, който слуша словото, но грижите на тоя век и примамливото богатство заглушават словото, и то бива безплодно [Евангелие от Матей 13:22; идентично: Евангелие от Марко” 4:18-19, Евангелие от Лука” 8:14].

Как би следвало да се чувстват в такъв момент богомолците, след като самите проповядващи са дегизирани като едни от притежателите на въпросното презряно "примамливо богатство", което би следвало вече да е "заглушило словото" и то да е станало "безплодно"?

При това, само нечии църковни одежди ли са проблем? Ето повод за допълнителен размисъл:

И когато Той излизаше от храма един от Неговите ученици Му казва: Учителю, погледни, какви камъни и какви здания!

Иисус му отговори и рече: виждаш ли тия големи здания? Няма да остане тук камък на камък, който да не бъде сринат [Евангелие от Марко” 13:1-2],

По този въпрос обаче трябва да се говори отделно. (А той, на свой ред, ще провокира и много други питания част от които буквално скандализиращи много вкоренени в съзнанието на съвременния човек убеждения.)

Наистина, някой може да възрази, посочвайки, че още преди десетилетия така наричаният "Свети престол" предприема надлежни действия, примерно, по "скъсяването" на коментираната "голяма пелерина". Това е истина. С изрично лично служебно разпореждане от 30-ти ноември 1952 година, именувано по традиция с първите думи от неговия текст, "Valde solliciti" ("С особена загриженост"), папа Пий ХІІ, след като попътно е намекнал за "празен лукс" и за "мъдрите слова на Евангелието", отсъжда: дължината на шлейфа на пелерините да бъде намалена приблизително наполовина. Сиреч, от около 15 метра да се скъси на около 7 метра. В допълнение, през 1969 година, със специална "Инструкция", касаеща "кардиналите, епископите и по-нисшите прелати", папа Павел VІ отменя задължителното носене на въпросната "голяма пелерина", но... при следната многозначителна добавка:

тя може да се използва само извън Рим, при случаи на особена тържественост”.

И така, "особената тържественост" (дори и при изричното ограничение: "извън Рим"?!) продължава да се свързва с необходимостта от внушителен материален възбудител за сетивата. Защо? Толкова ли е ненадеждно съдържанието на самата християнска доктрина, за да се налага да бъде подсилвано с патериците на магнетичното материално, което видимо – се оказва от първостепенно значение за човешкото съзнание? И по този начин ли следва да се лекува тази негова страст с преливащо всяка разумност вещно великолепие?

Нека тук, като някакъв фантастичен контрапункт, се опитаме да си представим урок на учител по математика или физика, по астрономия или биология, по история или философия. Нека в полета на фантазията си видим този учител коронован в злато и скъпоценни камъни, облечен в мантия, чийто шлейф се носи (дори и само!) 7 метра след главата, която ще говори. Нека добавим хор, който изпълнява всевъзможни литания, просещи (от кого ли?) покой за душата на Архимед или Кеплер, Менделеев или Галилей, Нютон или Пастьор. Нека мислено издигнем тавана на класната стая стотина метра над нейния под, нека в отворилото се огромно пространство смесим уханията от тамян с цветните потоци светлина, проникващи през огромните стъклописи. И нека сега се заслушаме, да речем, в доказателството на Питагоровата теорема или в обясненията около структурата на дезоксирибонуклеиновата киселина.

Подобна картина изглежда абсурдна! И тя е действително абсурдна. Защо? Защо никъде по света никой не си и помисля да устройва подобни педагогически спектакли? Изглежда, че отговорът се налага от само себе си: науката не се нуждае от костюми, гримове и перуки, от художествено осветление и озвучаване, от артистична декорация и подгряващи банди. Тя просто държи в ръцете си факти и доказателства. И още нещо процедури за проверка на всевъзможните си твърдения и хипотези. И толкоз! Всичко друго би било само някакво безпредметно труфило. Но... така е в селенията на науката!

Всъщност, както вече бе отбелязано, открай време на този свят има хора, които откровено и убедено се стремят към материално богатство. Има и други хора, които не по-малко откровено и убедено се стремят към духовно богатство. По този повод изглежда подходящо да бъдат припомнени следните думи:

Никой не може да слугува на двама господари: защото или единия ще намрази, а другия ще обикне; или към единия ще се привърже, а другия ще презре. Не можете да служите на Бога и на мамона [Евангелие от Матей 6:28].

Дали те представляват някаква истина или не може да се дискутира. Но... след като се твърди, че са изречени от патрона на християнската религия, то поне нейните активисти би трябвало да ги приемат безпрекословно, като неподлежащи на каквото и да било съмнение. В такъв случай, защо през вековете (а и днес!) католическата деноминация (и само тя ли?) не се е съобразявала с това виждане? Защо с поведението си всевъзможни висши прелати постоянно са изпращали (и изпращат!) сигнали към света, които говорят за пълно пренебрегване на този Христов постулат? И не е ли това някаква форма на цинизъм леко рафиниран, доколкото се знае, че по природа средният човек (човекът, който изпълва най-големия процент от обществото) е готов безпроблемно да приема твърде много неща неща, които всъщност би трябвало постоянно да отключват неговия гневен вик на несъгласие, на протест?

Попътно отклонение

За онези, които считат, че последното изречение по-горе е някаква неистина надолу следва пространният разказ на американския учител по история, Рон Джоунс, описващ един негов експеримент, проведен с учениците му през (вече!) далечната 1967 година.

 

Рон Джоунс

 

 

21-ви април 1967 година

Репортаж за проведения от Рон Джоунс експеримент, поместен във вестника на гимназия Кабърли” в Пало Алто, Калифорния

 

ТАЙНАТА

В продължение на години пазех една странна тайна. По такъв начин споделих това мълчание заедно с още двеста ученици. Вчера попаднах на един от тях. За един кратък миг всичко се върна обратно.

Стив Кониджо беше ученик от втори курс в часовете ми по световна история. Съвсем случайно се сблъскахме един с друг. Това бе някакъв от онези случаи, преживявани от учителите, които те най-малко очакват. Вървиш по улицата, ядеш в някакъв затънтен ресторант или купуваш бельо, когато изведнъж твой бивш ученик се появява, за да ти каже:

Здравей!!”

В настоящия случай това беше Стив, тичащ по улицата, викайки:

Господин Джоунс, господин Джоунс.

Поздравяваме се в смутена прегръдка. Трябваше да спра за малко, за да си спомня. Кой е този млад мъж, който ме прегръща? Той ме нарича господин Джоунс. Трябва да е бивш ученик. Как се казва? За част от секундата в пътя ми назад във времето Стив усети моето търсене на отговор и ровене из архивите на паметта ми. После се усмихна и бавно вдигна ръка в положение, сякаш държи чаша преди да отпие по повод на някакъв тост. Боже мой, та той е член на Третата вълна. Това е Стив, Стив Кониджо. Сядаше на втория ред. Беше чувствителен и умен ученик. Свиреше на китара и участваше в драматичния кръжок.

Просто стояхме и обменяхме усмивки, когато без съзнателна команда вдигнах ръка по същия начин. Отвърнах на поздрава. Двама другари се срещат много време след края на войната. Третата вълна е все още жива.

Господин Джоунс, помните ли Третата вълна?”

Със сигурност я помня, тя е едно от най-страшните събития, които съм преживявал някога в класната стая. Това е и генезисът на една тайна, която аз и двеста ученици щяхме тъжно да носим през останалата част от живота си.

През следващите няколко часа говорихме и се смяхме за третата вълна. Стана време да се разделим. Странно... Ти, толкова отдавнашен ученик из тези случайни пътища, ти улавяш няколко момента от живота си. Дръж ги здраво! След това се сбогуваме. Без да знаем кога и дали някога ще се видим отново. О-о, да, обещаваме си да се обаждаме един на друг, но това няма да се случи. Стив ще продължи да расте и да се променя. Аз ще остана някаква вечно млада отметка в живота му. Едно настояще, което няма да се промени. Аз съм господин Джоунс. Стив се обръща и отдава мълчалив поздрав. Вдигната ръка под формата на вълна, чийто връх е започнал да се пречупва. С ръка, извита по подобен начин, връщам жеста.

Третата вълна. Е, най-сетне може да се говори за това. Ето, срещнах ученик и говорихме с часове за този кошмар. В края на краищата, пазенето на тайната трябва да приключи. Отне ми три години. Мога да разкажа – може и някой друг разкаже – за третата вълна. Сега е просто някакъв сън, нещо запомнено, но не и нещо, което сме се опитали да забравим.

Ето как започна всичко. По странно съвпадение, мисля, че Стив беше този, който започна Третата вълна с един въпрос. Учехме за нацистка Германия и в средата на лекцията бях прекъснат от питане. Как може германският народ да твърди каквото и да било за неосведомеността си по отношение на клането на еврейския народ? Как може граждани, железопътни кондуктори, учители, лекари да твърдят, че не са знаели нищо за концентрационните лагери и човешката касапницата? Как може хора, които са били съседи, и може би дори приятели на евреи, да казват, че не са били там, когато това се е случило? Това бе добър въпрос. А аз не знаех отговора.

И доколкото все още имаше няколко месеца до приключването на учебната година, а вече бях участвал във Втората световна война, реших да се заловя с въпроса и за една седмица да го проуча.

СИЛА ЧРЕЗ ДИСЦИПЛИНА

В понеделник въведох моите ученици от втори курс по история в една от опитностите, които характеризират нацистка Германия – дисциплината. Изнесох доклад за красотата на дисциплина. Как един спортист чувства, че трябва да работи усилено и редовно, за да бъде успешен в спорта. Как един балетист или художник работи усилено, за да усъвършенства едно движение. Посветеното търпение на учения в преследването на една идея – това е дисциплина. Това е самостоятелно обучение. Контрол. Сила на волята. Заменянето на физическите трудности с изключителните психически и физически удобства. Крайният триумф.

За да усетят силата на дисциплина, поканих – не, разпоредих на класа да се упражнява и използва нова поза за сядане. Описах как подходящата седяща поза задължително подпомага концентрацията и укрепва волята. Всъщност, дадох указания на класа за седящата поза. Тази поза започва с краката, стъпили на пода, ръцете, поставени хоризонтално през кръста, за да се подсили изправеното положение на гръбначния стълб.

Не дишате ли по-лесно? Вие сте по-съсредоточени. Не се ли чувствате по-добре!”

Упражнявахме отново и отново тази нова телесна позиция за вниманието. Вървях нагоре-надолу по пътеките между седящите ученици, посочвайки малки пропуски, правейки подобрения. Правилното седене стана най-важният аспект на ученето. Щях да освобождавам класа, позволявайки на учениците да напуснат чиновете си, и след това да им разпореждам внезапно да се върнат назад към седналото положение, свързано с вниманието. В скоростни тренировки класът се научи да преминава за петнайсет секунди от стоящо положение в седящата позиция на активната съсредоточеност. Във връзка с тренировките, концентрирах вниманието им върху краката: да са успоредни и стъпили плоско върху пода, глезените да са допрени, коленете да са свити под 90-градусов ъгъл. Ръцете да са плоско обърнати и кръстосани зад гърба. Гръбначният стълб да е изправен, брадичката да е насочена вертикално надолу, главата – напред. Проведохме упражнения, в които бе позволено да се говори само тогава, когато трябва да бъде показано някакво отклонение. След минути на следващи едно след друго тренировъчни предписания класът трябваше да се придвижи безшумно от стоящо положение извън стаята към чиновете си и да заеме седящата позиция за съсредоточено внимание. Маневрата отне пет секунди.

Беше странно: колко бързо учениците възприеха този единен код на поведение! Започнах да се питам: колко ли далеч те биха могли да бъдат тласнати? Беше ли тази проява на послушание някаква моментна игра, която всички играехме, или се случваше нещо друго? Беше ли желанието за дисциплина и уеднаквеност проява на някаква естествена потребност? Някакъв обществен инстинкт, който ние прикриваме тук или там.

Реших да насиля благосклонността на класа към действия, които са подложени на строг контрол. В последните 25 минути от този час въведох някои нови правила. Учениците трябваше да са в позата на съсредоточено седене преди последния звънец; всички те трябваше да носят моливи и хартия за водене на бележки; когато някой поставеше въпрос или отговаряше на зададен въпрос, трябваше да стои встрани от чина си; първата фраза, дадена в отговор или предхождаща въпроса, следваше да е: Господин Джоунс”.

Практикувахме къси сесии на четения наум”. Учениците, които откликваха мудно, биваха порицавани и във всеки случай трябваше да повторят заданието, докато то стане модел на точност и уважително отношение. Яркостта на отговора ставаше по-важна от съдържанието. За да се наблегне на това, поисках да се отговаря с три думи или дори с по-малко. Учениците биваха награждавани, за да полагат усилия при отговарянето на въпроси или при тяхното поставяне. Беше им изказвано също така признание, когато правеха това по един отчетлив и внимателен начин. Скоро всички в класа започнаха да се изявяват с отговори и въпроси. Нивото на активно участие в класа се премести от малцината, които винаги доминираха в обсъжданията, към цялата останала част от класа. Още по-странно бе постепенното подобряване на качеството при отговорите. Изглеждаше, че всеки слуша по-интензивно. Изказваха се нови ученици. Отговори, започващи да се разпростират нашироко, както обикновено колебливо се говори в клас, намираха подкрепа за проявените усилия.

Що се отнася до моята част в това упражнение, аз нямах нищо друго, освен въпроси. Защо не се сетих за тази техника по-рано? Учениците изглеждаха изпълнени с желание да поемат задания и да демонстрират едно точно повтаряне на факти и понятия. Дори изглеждаше, че те искаха по-добри въпроси и се отнасяха един към друг с повече състрадание. Как е възможно това? Тук бях постановил една авторитарна среда за обучение, а тя показваше признаци на висока продуктивност. Сега започнах да обмислям не само колко този клас може да бъде тласнат в избраната насока, но как човек като мен би променил основните си убеждения относно една отворена класна стая и самонасочващото се и самоуправляващо се учене. Трябваше ли моята вяра в Карл Роджърс (1902–1987, един от най-влиятелните психолози на ХХ век бел. моя, И.К.) да увехне и да умре? Накъде водеше този експеримент?

СИЛА ЧРЕЗ ОБЩНОСТ

Във вторник, втория ден от упражнението, влязох в класната стая, за да установя изведнъж, че в тишината всеки е седнал в позата на вниманието. Някои от лицата бяха спокойни, с леки усмивки, породени от мисълта, че е сторено нещо приятно за учителя. Но повечето от учениците гледаха право напред в сериозна и искрена концентрация. Вратните мускули – стегнати. Никаква следа от усмивка или някаква мисъл, или дори въпрос. Всяка телесна фибра е напрегната, в готовност за действие.

За да освободя напрежението, отидох до черната дъска и написах с големи букви:

СИЛА ЧРЕЗ ДИСЦИПЛИНА”.

Под това написах втория закон:

СИЛА ЧРЕЗ ОБЩНОСТ”.

Докато класът седеше в строго мълчание, започнах да изнасям лекция, проповядваща ценността на общността. На този етап от играта разисквах със самия себе си: дали да спра експеримента или да го продължа? Не бях планирал подобна ответна интензивност или отстъпчиво съгласие. Всъщност, бях сюрпризиран от това да открия изобщо идеите за дисциплината въдворени. Докато обмислях дали да спра или да продължа с експеримента, продължавах да говоря и говоря за общността. Оформих истории от моя опит като спортист, треньор и историк. Беше лесно. Общността е онази връзка между физически лица, които работят и се борят заедно. Това е увеличаването на хамбара с хамбара на съседите ви; това е усещането, че сте част от нещо, отвъд вас самите, някакво движение, екип, расата, някаква кауза.

Беше твърде късно да се връщам назад. Сега мога да оценя защо астрономът идва неудържимо отново и отново към телескопа. Бях сондирал твърде дълбоко в собствените си възприятия и мотивации за групови и индивидуални действия. Имаше много повече неща, които да бъдат видени и да бъде направен опит да бъдат разбрани. Много въпроси ме преследваха. Защо учениците приеха авторитарността, която бях наложил? Къде е тяхната любознателност или съпротивление срещу това маршалско поведение? Кога и как щеше да свърши всичко?

След моето описание на общността аз още веднъж казах на класа, че тя, както и дисциплината, трябва да се преживее, за да бъде разбрана. За да осигуря една среща с общността, накарах класът да рецитира в хор:

Сила чрез дисциплина! Сила чрез общност!”

Първо накарах двама ученици да станат и да отвърнат, повтаряйки нашето мото. След това добавях по двама следващи, докато накрая целият клас стоеше и декламираше. Беше забавно. Учениците започнаха да се гледат един друг и да усещат силата на принадлежността си към една общност. Всеки беше способен и равен на другите. Те правеха нещо заедно. Работихме по това елементарно действие през целия час. Повтаряхме девизите като във въртящ се припев или след това, да речем, с различна сила на звука. Винаги ги изговаряхме заедно, акцентирайки върху правилния начин на седене, на изправяне и на скандиране.

Започнах да възприемам себе си като част от експеримента. Радвах се на обединените действия, демонстрирани от учениците. Заслужаваше си да се види тяхното удовлетворение и вълнение в желанието им да направят повече. Открих, че става все по-трудно да извлека себе си от набрания импулс и идентичност, които класът беше развил. Следвах груповия диктат толкова, колкото го и режисирах.

Когато часът завърши, без някакво предварително намерение, създадох един класов поздрав. Той беше само за членовете на класа. За да се направи поздравът, трябваше дясната ръка да се отведе нагоре до нивото на дясното рамо така, че дланта да изглеждаше като застанала над някаква вълна. Нарекох това положение Поздрав на Третата вълна”. Идеята за три” дойде от онази плажна ученост, според която вълните се движат във вериги, като третата вълна, бидейки последна, е най-голямата във всяка серия. След като имахме поздрав, аз го обвързах и с правило: всички членове на класа да се поздравят с него извън класната стая. Когато звънецът обяви края на часа, помолих класа за пълна тишина. За всички, които седяха мирно, бавно вдигнах ръката си и с дланта си им отдадох чест. Това беше мълчалив сигнал за признаване на поздрава. Учениците вече бяха станали нещо специално. Без команда, цялата група отвърна на поздрава.

През следващите няколко дни учениците от класа щяха да си разменят този поздрав. Вие се разхождате по коридора, когато изведнъж трима съученици ще преобразят вашия път, всеки отправяйки ви бърз поздрав. В библиотеката или във фитнес-залата можеше да се види как ученици ви отправят този странен жест с ръка. Бихте могли да чуете в кафенето изпускането на храна, само за да могат двама съученици да си отдадат поздрава един към друг. Мистиката около странното въртене на ръце, което правеха трийсетина души, скоро провокира едно завишено внимание към класа и неговия експеримент по навлизане в германската душевност. Много ученици извън класа започнаха да питат: дали могат да се присъединят?

СИЛА ЧРЕЗ ДЕЙСТВИЕ

В сряда реших да оформя и връча членска карта на всеки ученик, който иска да продължи това, което сега вече наричах експеримент. Нито един ученик не реши да напусне стаята. В третия ден на активност имаше 43-ма ученици в клас. Тринайсет ученици бяха избрали да се включат в заниманието, като допълнителна част в експеримента. Докато класът седеше в очакващо внимание, дадох на всеки членска карта. Отбелязах три от картите с червен знак X” и информирах получателите им, че те ще имат специална задача: да докладват за всички ученици, които не спазват правилата на класа. След това продължих да говоря за смисъла на действието. Обясних как дисциплината и общността биха били безсмислени без действие. Обсъдих красотата от приемането на пълната отговорност за нечии действия. За вярването (така пълно в самия себе си и в своята общност или семейство), че ти ще направиш всичко, за да предпазиш, съхраниш и удължиш това благополучие. Наблегнах върху следното положение: доколко здравата работа и верността един към друг ще позволят едно ускорено обучение и постижения. Напомних на учениците за онова, което се долавя в класовете, в които конкуренцията причинява болка и деградация. Ситуации, в които учениците са хвърлени един срещу друг във всичко: от гимнастиката до четенето. Коментирах усещането за бездействие поради изолираност, тягостното състояние, породено от факта, че човек никога не е бил част от нещо, никога не е бил там, където хората се подкрепят взаимно.

В този момент, без каквото и да било подканяне, учениците започнаха да изказват твърдения, които фактически представляваха признания:

Господин Джоунс, за първи път научавам толкова много неща!”,

Господин Джоунс, защо не ни учите по този начин през цялото време?”

Бях шокиран! Да, бях дал тласък на поток от информация към тях в една изключително контролирана среда, но фактът, че те намираха това за удобно и приемливо, беше потресаващ. Също толкова объркващо бе да осъзная, че сложните и продължителни писмени домашни работи относно германския начин на живот са завършени от учениците. И дори разширени. Работата в областите на получаваните учебни квалификации бе забележимо подобрена. Учениците учеха повече. И изглежда искаха повече. Започнах да мисля, че те могат да направят каквото и да било, което им разпоредя. Реших да изясня това.

За да позволя на учениците да опитат пряко действие, дадох на всеки отделно конкретна устно поставена задача:

Имате за задача да проектирате знаме на Третата вълна. Освен това, ще носите отговорност да допускате да влиза в тази стая когото и да било измежду учениците, които не са членове на Третата вълна. Искам да запомните и да можете да процитирате до утре името и адреса на всеки член от движението Третата вълна. Възложен ви е проблемът с обучението и убеждаването на най-малко двайсет деца от съседното начално училище относно нашата седяща позиция, която е задължителна за по-доброто учене. Ваш ангажимент е да прочетете тази брошура и да докладвате нейното цялостно съдържание пред класа преди края на часа. Искам всеки от вас да ми даде името и адреса на един надежден приятел, който смятате, че може да пожелае да се присъедини към Третата вълна.”

За да завърша изложението за прякото действие, инструктирах учениците за една опростена процедура във връзка с инициирането на нови членове. Казах нещо от рода на: нов член трябва да се препоръчва само от действащ член и да получи карта от мен. При получаването на тази карта, новият член трябва да покаже владеене на нашите правила и да декларира готовността си да ги спазва. Моето предложение бе прието с отприщен плам.

Училището се оживи от предположения и прояви на любопитство. Това засегна всички. Училищният готвач попита кое сладкарско изделие подобава най-добре на Третата вълна”. Казах, че това, несъмнено, е парчето шоколад. Нашият директор влезе на една следобедна среща и ми отдаде поздрава на Третата вълна”. Аз го поздравих в ответ. Библиотекарката ми благодари за 30-те знамена от обучението, които тя вече бе поставила над библиотечния вход. До края на деня над двеста ученици бяха приети в ордена. Чувствах се много самотен и леко уплашен.

Повечето от страховете ми се пораждаха от честотата на донесенията”. Въпреки, че официално назначих само трима ученици да докладват за отклоняващо се поведение, около 20-тина дойдоха при мен с рапорти: как Алън не отдавал поздрава или Джорджина говорела критично за нашия експеримент. Тази честота на зорко наблюдение означаваше, че половината от класа сега приемат като свой дълг да следят за поведението на съучениците си и да докладват за него. В рамките на тази лавина от сведения една легитимна конспирация изглеждаше в ход.

Три момичета от класа бяха казали на родителите си всичко за нашите училищни занимания. Към онзи момент тези три момичета бяха най-интелигентните ученички в класа. Като приятелки те биваха постоянно заедно. Притежаваха ненатрапчива увереност и приемаха с удоволствие училищната среда, която им даваше възможности за изява в учебен и лидерски план. По време на експеримента ми беше интересно как ще реагират на уравниловъчното и чисто физическо преоформяне на класа. Наградите, които бяха свикнали да печелят, просто не съществуваха в експеримента. Интелектуалните умения за задаване на въпроси и разумността на отговорите не съществуваха. Във военизираната атмосфера на класа те изглеждаха шокирани и замислени. Сега, когато поглеждам назад, те ми се струват много наподобяващи на деца с така наречените познавателни увреждания. Наблюдаваха дейностите и участваха по механичен начин. Докато други скачаха от въодушевление, те се държаха дистанцирано, просто съзерцавайки ставащото.

В онова, което бяха разказали на родителите си относно експеримента, те бяха пресъздали една кратка верига от събития. Равинът на един от родителите ми се обади вкъщи. Бе любезен и снизходителен. Аз му казах, че просто изучаваме индивидуалността на немския характер. Това го задоволи и той ми каза да не се притеснявам. Щял да разговаря с родителите и да разсее тревогата им. В края на този разговор си представих върволицата от подобни диалози на протежение на цялата човешка история, в които духовенството е възприемало някакви несъстоятелни положения и после се е извинявало за тях. Ако равинът щеше само да вилнее гневно или просто да разследва ситуацията, аз можех да насоча учениците си към един пример на справедлив бунт. Но не. Той, равинът, стана част от експеримента. Оставайки неосведомен за потисничеството в него, стана съучастник и поддръжник.

В края на третия ден бях изчерпан. Бях буквално разкъсан на части. Балансът между изпълнение на ролева игра и режисьорско поведение стана неразличим. Много от учениците бяха напълно обзети от членството си в Третата вълна”. Те изискваха от другите ученици стриктно подчинение на правилата и тормозеха онези, които възприемаха експеримента с лека ръка. Други просто потънаха в дейността и самостоятелно усвоиха определени роли. Особено добре си спомням Робърт. Робърт бе едър за възрастта си и показваше слаби умения за учене. Опитваше с по-големи трудности, отколкото онези, които познавах да успява в учението. Предаваше изготвени седмични писмени работи, преписани дословно от справочните книги в библиотеката. Всъщност, Робърт бе като онези твърде много деца в училището, които не изпъкват с нищо или просто не причиняват неприятности. Те не са блестящи, не могат да формират спортни екипи и не се борят за някакво засвидетелствано им внимание. Те са безпомощни. Невидими. Единствената причина да се запозная изобщо с Робърт бе, че веднъж го намерих да обядва в моята класна стая. Той винаги обядваше някъде усамотен.

Е, Третата вълна” даде на Робърт позиция в училището. Най-малкото, той стана равен на всички. Можеше да прави нещо. Да вземе участие. Да има смислено присъствие. Робърт постъпи напълно в съответствие със създалата се възможност. В късния следобед на срядата видях, че той ме следи. Изговори нещо средно между въпрос и съжаление: какво е правил на света досега? Усмихваше се. (Не мисля, че някога го бях виждал да се усмихва.) Изведнъж обяви:

Господин Джоунс, аз съм Вашият бодигард. Страхувам се, че нещо ще се случи с Вас. Моля Ви, мога ли да върша тази работа, господин Джоунс?”

Излъчвайки онази сигурност и усмивка, Робърт не можеше да чуе от мен някакво Не”. Така се сдобих с бодигард. През целия ден той отваряше и затваряше вратите пред и след мен. Вървеше винаги от дясната ми страна. И само се усмихваше и поздравяваше другите членове на класа. Следваше ме навсякъде. В преподавателската стая (забранена за ученици) той стоеше с безмълвно внимание, докато аз отпивах от кафето си. Когато бе заговорен от един преподавател по английски език за това, че е ученик, а е в учителската стая”, той само се усмихна и информира този член на преподавателския състав, че той не бил ученик. Бил бодигард.

СИЛА ЧРЕЗ ГОРДОСТ

В четвъртък започнах да очертавам някакво приключване на експеримента. Бях изтощен и притеснен. Много ученици бяха надскочили границата на предполагаемото и допустимото. Третата вълна” бе станала център на тяхното съществуване. Бях в твърде лоша форма. Вече действах инстинктивно като диктатор. Разбира се, бях доброжелателен. Всеки ден се самоубеждавах относно ползите на този обучителен експеримент. Но заедно с това, на четвъртия ден от неговото осъществяване, бях започнал да губя собствените си аргументи. Доколкото бях прекарал повечето време в изпълнение на роля, имах малко време да си припомням нейните рационални изходни положения и цел. Намерих себе си като плъзгащ се в ролята дори тогава, когато това не бе необходимо. Започнах да се питам: дали това не се случва на много хора? Ние получаваме или възприемаме някаква приписвана ни роля и след това огъваме живота си така, че той да изпълни нейното изображение. Скоро изображението се оказва единствената наша идентичност, която хората ще приемат. Така ние се превръщаме в изображението, в образа. Проблемът със ситуацията и ролята, които бях създал, бе в това, че аз нямах време да обмисля къде водеше всичко това. Събитията се сгромолясваха около мен. Притеснявах се за учениците, правещи неща, за които биха съжалявали. Притеснявах се за себе си.

За пореден път се изправих пред дилемата: да приключа експеримента или да го оставя да следва собствения си ход? И двата варианта бяха неприложими. Ако вземех решение да спра експеримента, голям брой ученици щяха да бъдат оставени в някакво висящо положение. Те бяха поели ангажимент пред своите връстници за едно радикално поведение. Емоционално и психически се бяха разкрили. Ако изведнъж ги разтърсех, връщайки ги обратно към реалността на класната стая, щях да се изправя през останалата част от годината пред едно объркано ученическо тяло. Това би било твърде болезнено и унизително за Робърт и за учениците като него – да бъдат завъртени обратно към седалката и да им се каже, че всичко е било просто игра. Щяха да бъдат взети на подбив от по-изявените ученици, които участваха по един премерен и предпазлив начин. Не можех да оставя всевъзможните Робъртовци отново да се изпозагубят.

За другата възможност – просто да оставя експеримента да следва своята посока – също не можеше и дума да става. Нещата вече бяха излезли извън контрол. В сряда вечерта някой бе вилнял в стаята и бе претърсил мястото. По-късно разбрах, че това е бил бащата на един от учениците. Той беше пенсиониран полковник от военновъздушните сили, който е прекарал известно време в германски военнопленнически лагер. Във връзка с чутото за нашата дейност, просто бе загубил самоконтрол. Късно вечерта бе влязъл с взлом в стаята и бе разпокъсал много неща. На сутринта го намерих подпрян на вратата на класната стая. Разказа ми за своите приятели, които са били убити в Германия. Държеше се за мен и трепереше. Говорейки на пресекулки, той ме помоли да го разбера и да му помогна да се прибере вкъщи. Обадих се на жена му и с помощта на един съсед го придружих до дома му. По-късно прекарахме часове, разговаряйки за това, което е почувствал и сторил, но от този момент в тази четвъртъчна утрин бях още по-загрижен за онова, което можеше да се случи в училището.

Все повече и повече се притеснявах за начина, по който нашата дейност засягаше самата образователна институция като цяло, както и останалите ученици в училището. Третата вълна” бе нарушила нормалното обучение. Учениците бягаха от занятия, за да вземат участие в едни или други наши инициативи, училищните съветници започнаха да разпитват всеки ученик в класа. В училището заработи едно истинско Гестапо. Изправен пред резултатите от този експеримент, разпращащ взривове едновременно в сто посоки, реших да опитам една стара баскетболна стратегия. Когато играете срещу всички останали, най-доброто действие е да предприемете нещо неочаквано. Това и направих.

От четвъртък класът се бе раздул до над осемдесет ученици. Единственото нещо, което позволяваше всичко да е все пак, както трябва, бе наложената дисциплина на присъствие в тишината на вниманието. В края на краищата, едно странно спокойствие се появява, когато в препълнена стая хората седят в състояние на пълна концентрация за наблюдение и в очакване. Това ми помогна да подходя към тях целенасочено. Говорих за гордостта:

Гордостта е нещо повече от знамена или поздрави. Гордостта е нещо, което никой не може да ви отнеме. Гордостта се свежда до следното: да знаете, че вие сте най-добрите... Това не може да бъде унищожено...”

По средата на това крешендо рязко промених и сниших силата на гласа си, за да обявя истинската причина за Третата вълна”. С бавен методичен тон обясних какво стои зад Третата вълна”:

Третата вълна не е просто някакъв експеримент или дейност за класната стая. Тя е нещо много по-важно от това. Третата вълна е национална програма за намиране на ученици, които са готови да се борят за политически промени в страната. Точно така. Тази дейност, която осъществявахме, би трябвало да я вършим за нещо истинско. В цялата страна учители като мен са се заели с набиране и обучение на младежка бригада, способна да покаже на нацията едно по-добро общество чрез дисциплина, общност, гордост и действие. Ако можем да променим начина, по който училището се управлява, ние ще можем да променим начина, по който се управляват фабрики, магазини, университети и всички други институции. Вие сте избрана група от млади хора, подбрани, за да помогнат в тази кауза. Ако се изправите и покажете какво сте научили в последните четири дни, ние ще можем да променим съдбата на тази нация. Можем да донесем ново усещане за ред, общност, гордост и действие. Една нова цел. Всичко се носи от вас и вашето желание да заемете позиция.”

За да привнеса валидност към сериозността на думите си, обърнах се към трите момичета от класа, които бях опознал, доколкото бях разговарял с тях за Третата вълна”. Поисках те да напуснат стаята. Обясних защо постъпвам по този начин и след това възложих на четирима гардове да ги ескортират до библиотеката и да ги възпират от влизане в клас в петък. След това, в драматичен стил, информирах класа за специално събрание, което ще се проведе в петък по обед. То би трябвало да бъде събрание само за членове на Третата вълна”.

Това беше някакъв луд хазарт. Просто продължих да говоря. Страхувах се, че – ако спра – някой би започнал да се смее или да зададе въпрос и… грандиозната схема би се разтворила в хаос. Обясних как в петък по обяд национален кандидат за президент на Третата вълна” ще обяви създаването на една програма под името Трета младежка вълна”. Едновременно с този анонс над 1000 младежки групи от всички краища на страната ще се изправят и ще покажат подкрепата си за едно такова движение. Споделих, че те са ученици, избрани да представляват своята област. Също така поставих въпроса: дали моите ученици биха могли да направят добро представяне, тъй като пресата е поканена да запише събитието? Никой не се засмя. Нямаше и най-лек сигнал за съпротива. Точно обратното. Един връх на възбуда се надигна и премина от единия до другия край на стаята:

Можем да го направим!

Трябва ли да сме с бели ризи?

Можем ли да доведем приятели?

Господин Джоунс, виждал ли сте тази реклама в списание Тайм?

Необходимият аргумент дойде съвсем случайно. Беше се появила една пълна цветна рекламна страница в новия брой на Тайм” за някои продукти от дърво. Рекламодателят бе идентифицирал своя продукт като Третата вълна. Рекламата бе прокламирана с големи червени, бели и сини букви:

Третата вълна идва.”

Това част от кампанията ли е, господин Джоунс?”

Дали това е код или е нещо друго?”

Да, вие сте № 1!”

Сега слушайте внимателно!”

Всичко това е подготвено за утре. Бъдете в малката аудитория десет минути преди 12:00 часа. Бъдете седнали. Бъдете готови да покажете дисциплина, общност и гордост от това, което сте научили. Не говорете с никого за това. Въпросното събрание е за само за членове.”

СИЛА ЧРЕЗ РАЗБИРАНЕ

В петък, последния ден за упражнение, прекарах ранната утрин в подготовка на залата за събранието. В 11:30 ученици започнаха да прииждат в стаята – най-напред неколцина проучиха пътя, след това започнаха да прииждат все повече и повече. Ред след ред стаята започна да се изпълва. Потайна тишина бе обвила помещението. Знамена на Третата вълна” висяха като облаци над събранието. В 12:00 рязко затворих помещението и поставих охрана при всяка врата. Няколко мои приятели, представяйки се за репортери и фотографи, започнаха да контактуват със събралите се ученици, правейки снимки и записвайки набързо, в неистово темпо, бележки, описващи ставащото. Бе направена групова снимка. Над двеста ученици се бяха натъпкали в стаята. Не можеше да се намери свободно място за сядане. Групата изглежда се състоеше от ученици с много и различни убеждения. Имаше спортисти, социално значими фигури, ученически лидери, самотници, група деца от онези, които винаги отпадат преждевременно от училището, велосипедисти, псевдо-хипита, няколко представители на дадаисткото увлечение в училището, както и неколцина, които постоянно висяха в пералнята. Цялата група обаче изглеждаше като единна сила, докато седяха в позата за изключително внимание. Всеки се бе съсредоточил върху един телевизор, който бях поставил в предната част на стаята. Никой не помръдваше. В стаята не се чуваше никакъв звук. Обстановката наподобяваше ситуация, при която като че ли всички бяхме свидетели на някакво раждане. Напрежението и очакването не бяха за вярване.

Преди да включим националната пресконференция, която започва след пет минути, искам да покажа пред пресата степента на нашето обучение.

С това отправих поздрав, последван автоматично от двеста ръце, пронизващи въздуха в отговор. След това изговорих думите:

Сила чрез дисциплина,

последвани от повторен припев. Направихме това отново и отново. Всеки път, отговорът бе по-силен. Фотографите кръжаха, ритуално щракайки за своите снимки. Оттук насетне обаче те бяха игнорирани. Аз наблегнах на важността на това събитие и помолих още веднъж за демонстрация на вярност. Това бе последният път, когато помолих някой да повтори нещо след мен. Стаята се разтърси от гърлен вик:

Сила чрез дисциплина”.

Беше станало 12:05. Изключих осветлението в стаята и тръгнах бързо към телевизора. Въздухът в стаята сякаш се бе свършил. Беше трудно да се диша и още по-трудно да се говори. Сякаш кулминацията на викащите души бе изтласкала всичко навън от стаята. Включих телевизора. Сега стоях до него и гледах директно към препълнената с хора стая. Апаратът оживя, излъчвайки някакъв светлинен фосфоресциращ сноп лъчи. Робърт беше застанал до мен. Прошепнах му да наблюдава и следи внимателно ставащото през следващите няколко минути. Единствената светлина в стаята идваше от телевизора и трептеше срещу лицата в стаята. Очите на всички – обтегнати и леко присвити срещу светлината. Но… поведението – без промяна. По никакъв начин. Стаята оставаше все още в някакво непоносимо състояние. Чакаща. Имаше някакво своеобразно психическо дърпане на въже” между хората в залата и телевизията.

Телевизията победи. Бялата светлина от графиката за тестване на екрана не се превърна в образа на някой политически кандидат. Телевизорът просто сумтеше. Все пак зрителите продължаваха да очакват. Трябваше да има програма. Тя трябваше да се появи. Къде е? Екзалтацията около ставащото с апарата продължи сякаш часове. А бе само 12:07. Нищо. Празно бяло поле. Изглежда нищо нямаше да се случи. Очакването се обърна в тревожност и след това – в чувство на неудовлетвореност. Някой се изправи и изкрещя.

В конфузията на момента аз се преместих бавно към телевизора. Изключих го. Почувствах, че въздухът бързо се връща обратно в стаята. Тя остана в неизменно мълчание, но за първи път усетих дишането на хората. Учениците бяха отпуснали ръце зад столовете си. Очаквах наплив от въпроси, а вместо това имаше някакво напрегнато спокойствие. Започнах да говоря. Изглеждаше, че всяка дума се поемаше и абсорбираше:

Слушайте внимателно, имам да ви кажа нещо много важно.

Седнете.

Няма никакъв лидер! Няма нищо такова като национално младежко движение, наречено Третата вълна. Вие бяхте използвани. Манипулирани. Изтикани от собствените си желания до мястото, на което се намирате сега. Вие не сте по-добри или по-лоши от немските нацисти, които изучавате.

Мислехте, че сте избрани. Че сте по-добри от онези, които са извън тази стая. Вие изтъргувахте вашата свобода за комфорта на дисциплината и превъзходството. Избрахте да приемете волята на групата и голямата лъжа като неща, стоящи над вашето собствено убеждение и възможност да отсъждате. Вие мислите за себе си самите така, сякаш просто сте отишли някъде да се забавлявате. И че бихте могли да се измъкнете във всеки един момент. Но къде е вашата посока? Колко далеч бихте отишли? Нека ви покажа вашето бъдеще.

С това преминах към един заден екран за прожектиране. Белият спуснат плат, закачен зад телевизора, бе бързо осветен. Големи числа се появиха в обратно броене. Ревът от Нюрнбергския митинг се взриви в образ. Сърцето ми щеше да се пръсне. В призрачни картини историята на Третия райх преминаваше парадно в стаята. Дисциплината. Маршът на супер-расата. Голямата лъжа. Арогантността, насилието, терора. Хора биваха наблъсквани във фургони. Визуалната смрад на лагерите на смъртта. Лица без очи. Експериментите. Доводите на невежеството. Аз само вършех моята работа... Моята работа. Така внезапно, както започна, филмът замръзна в една-единствена писмена рамка – сякаш без възможност да стигне до своя край:

Всеки трябва да поеме вината. Никой не може да твърди, че не е участвал по някакъв начин.

Стаята остана тъмна, докато последният кадър се разми срещу проектора. Стана ми зле на стомаха. Помещението се бе изпълни с мирис на пот – като в съблекалня. Никой не помръдваше. Изглежда всеки искаше да направи дисекция на момента, да разбера какво се е случило. Подобно на пробуждане от мечтание или дълбок сън, цялата пълна с хора стая хвърляше някакъв последен поглед назад в съзнанието си. Изчаках няколко минути, за да дам възможност всеки да дойде на себе си. Накрая започнаха да се задават въпроси. Всички те представляваха опити да се сондират въображаеми ситуации и да се открие смисълът на цялото това събитие.

Във все още затъмнената стая започнах обяснението. Признах чувството ми за болестно състояние и угризение. Казах на събранието, че пълното обяснение ще отнеме доста време. Но нека започнем. Усетих себе си като човек, който се придвижва от интроспективен участник в събитието към ролята си на учител. По-лесно е да бъдеш учител. От обективни позиции започнах да описват изнизалите се събития:

Посредством опита от изминалата седмица всички изпробвахме онова, което наподобява живота и поведението в нацистка Германия. Научихме какво е чувството да се създаде дисциплинирана социална среда. Да се изгради специално общество. Да се положи клетва за вярност към това общество. Разумът да се смени с правила. Да, всички ние бихме се превърнали в добри германци. Щяхме да облечем униформи. Нашите превъртели глави на доскорошни приятели и съседи щяха да проклинат и преследват. Щяхме да разбиваме затворени ключалки. Да работим в отбрани предприятия. Щяхме да изгаряме идеи. Да, да, ние знаем в един умален вид, какво е усещането да се почувстваме герои. Да вземаме бързи решения. Да се усещаме силни и да управляваме съдбата. Знаем страха от това: да бъдем изоставени. Удоволствието да правим нещо правилно и да бъдем възнаградени. Да бъдем номер едно. Да бъдем прави. Възприети до крайност, видяхме – и може би почувствахме – до какво ще доведат тези действия. През изминалата седмица всеки от нас стана в едно или друго отношение свидетел. Видяхме, че фашизмът не е просто нещо, което други хора са направили. Не, той е точно тук. В тази стая. В личните ни навици и начин на живот. Изстържете повърхността и той ще се появи. Той е нещо във всеки от нас. Ние го носим като болест. Вярата, че човешките същества са из основи зли и затова не са в състояние да правят добро едно на друго. Една вяра, която изисква силен лидер и дисциплина, за да се запази общественият ред. Има и нещо друго. Актът на извинението.

Това е последният урок, който трябва да бъде преживян. Този последен урок е може би един от онези, които имат най-голямо значение. Този урок беше въпросът, с който започна нашето навлизане в изучаването на нацисткия живот. Спомняте ли си въпроса? Той се отнасяше до смущението сред германското население, изтъкващо неосведомеността си по отношение на нацисткото движение и неучастието си в него. Ако си спомням добре въпроса, той изглеждаше приблизително така: Как би могъл германският войник, учител, железопътен диспечер, медицинска сестра, бирник – изобщо, среден гражданин, да твърди в края на Третия райх, че не е знаел нищо за онова, което е ставало? Как може хората да бъдат част от нещо и след това – накрая – да твърдят, че в действителност те не са участвали? Какво кара хората да заличават своята лична история? В следващите няколко минути, а може би година, вие ще имате възможността да си отговорите на този въпрос.

Ако нашето възприемане на фашистката мисловност е приключило, никой от вас никога няма да признае, че е бил на това последно събиране на Третата вълна. Подобно на германците, ще имате проблем с това да приемете в себе си, че сте стигнали дотук. Вие няма да позволите на вашите приятели и родители да знаят, че сте били готови да се откажете от индивидуалната свобода и власт в името на диктата на реда и в името на някакви невидими лидери. Вие няма да искате да допуснете, че можете да бъдете манипулирани. Да бъдете някакви последователи. Да приемете Третата вълна като начин на живот. Вие няма да желаете да признаете участието си в тази лудост. Ще запазите този ден и това събрание в тайна. Тя е тайна, която аз ще споделя с вас.

Взех филма от трите камери в стаята и издърпах целулоидните ленти на светлина. Действието приключи. Съдебният процес приключи. Третата вълна” приключи. Хвърлих поглед през рамо. Робърт плачеше. Учениците станаха бавно от столовете си и безмълвно изпълниха светлината на открито. Отидох до Робърт и го прегърнах. Той ридаеше. Поемаше големи неконтролируеми глътки въздух.

Всичко свърши.

Всичко е наред. В нашите взаимни утешавания ние останахме като неподвижна скала в потока от напускащи ученици. Някои се завъртаха обратно, за да се задържат за момент до Робърт и до мен. Други открито говореха гръмогласно, след което избърсваха сълзите си, за да ги оставят да се търкалят по лицата им. Човешки същества обикаляха наоколо и се прегръщаха. Вървяха към вратата и външния свят.

За една седмица в средата на учебната година ние бяхме споделили изцяло живота си. И както предрекох, споделихме също и една дълбока тайна. През четирите години, докато преподавах в гимназия Кабърли, никой никога не призна, че е посетил събранието за учредяването на Третата вълна”. Да, ние говорихме и изучавахме внимателно нашите действия. Но самото събиране – не. То бе нещо, което всички искаха да забравят.

1972 година

Рон Джоунс

(Следва продължение)