Българска версия 
Last Post
Posts
Threads
Forums
July 23, 2013 10:30AM 
5
2
Всеки участник във Форума на Кръг "Нова Магнаура" може да се запознае тук с определен кръг изисквания от страна на неговите организатори, както и да изкаже свои предложения.
November 17, 2013 03:00AM 
95
22
Тук е мястото за онези послания, които по преценка на авторите си не се вписват в нито един от следващите надолу Суб-форуми.
December 09, 2008 10:37PM 
53
6
Човечеството е изписало планини от книги, посветени на "истината". Дали днес знае повече за нея, отколкото, когато за първи път е употребило тази дума?
February 01, 2013 09:00AM 
47
4
"Никой не знае що е смърт, нито дали случайно не е най-голямото благо за човека, а се страхуват от нея, като че ли знаят, че е най-голямото зло. Това как да не е незнание, заслужаващо укор - да мислиш, че знаеш това, което не знаеш?" Сократ
December 07, 2008 11:48PM 
43
1
"В кратко време научих и за поетите, че създават своите творения не поради знание, но поради някаква природна дарба и боговдъхновение - като пророците и прорицателите, понеже и те казват много и хубави неща, но не знаят нищо от това, което казват." Сократ
December 16, 2008 12:22AM 
10
3
Медиите оспорват властта на политиците. И това е добро. Но така те добиват власт над тях. А тяхната власт от кого се оспорва?
June 30, 2010 12:35PM 
56
13
Ако обикновеният човек се заблуди, най-много да убие себе си. Ако се заблуди ученият, той може да убие милиони.
February 15, 2008 11:23PM 
113
8
Ако има някакъв най-голям грях на този свят, то това сигурно е грехът на онези, които, облечени в тогата на учителя, "учат" някого, заблуждавайки го.
September 30, 2007 01:35PM 
8
3
"Всяка власт развращава! Абсолютната - абсолютно!!" (Латинска сентенция) Дали политиците я знаят? И, ако я знаят, какво правят пред лицето на тази опасност?
May 24, 2007 09:51PM 
10
3
И все пак, защо ли Темида е със завързани очи? Дали не и заради това - ако се окаже, че се е заблудила, да има извинение. (Не е могла да вижда добре!)
August 20, 2013 07:42PM 
397
22
Противниците на религиите твърдят, че те (религиите) постоянно въвеждат хората в заблуждения. Религиозните адепти твърдят, че нерелигиозните хора са в дълбоко заблуждение. Дали може да се отсъди, кои грешат?
September 07, 2005 02:05PM 
2
1
Дали митологията принадлежи само на миналото? Дали е само културологичен проблем? Колко голямо или малко място заема тя в живота на днешния социум?
January 12, 2005 07:01PM 
3
1
Тук като че ли нещата са напълно ясни...
January 06, 2005 11:45AM 
31
2
Банка за идеи. Разпространено е мнението, че обществото целенасочено бива въвличано и държано във всевъзможни заблуждения. Тук можете да споделите идеите си за начините, посредством които потърпевшите могат да се противопоставят на това.
February 05, 2013 02:02PM 
160
19
Много труден въпрос! Ако хората не знаят отговора, как биха могли да се предпазват от заблудите, когато ги срещат? А ако го знаят, то защо заблудените са толкова много по света?
May 23, 2009 01:01AM 
260
18
Дали едното е породило другото? (Да речем - за разнообразие.) Или и двете са се появили едновременно? Дали имаме някакво знание по въпроса? Или можем да раждаме единствено хипотези?
July 22, 2005 03:05PM 
8
2
Възможност за демонстриране на критическо мислене върху конкретни публикувани текстове. Изисква се спазването на кръг правила от участниците - справка в "Области на активност" :: "Проекти" :: "Критическо мислене".
September 17, 2006 01:28PM 
10
6
Или за неправилната употреба на думите.
March 12, 2005 12:11PM 
23
9
Щом се отвори дума за мисионерство, хората си мислят за религия. И понякога за дипломация. Около нас обаче има и други мисионери - такива, които работят срещу заблудите. Нека споделим тук по нещо за тях. Нека ги доведем тук.
May 24, 2007 04:45AM 
17
4
Или: "Откъде знам, че това, което знам, не е лъжа?"
February 15, 2006 04:41PM 
11
2
Какво става с нас, когато някоя сутрин се събудим с една илюзия по-малко?
October 02, 2007 01:07AM 
22
2
Мнозина считат, че човек непременно трябва да вярва, за да стори дори и най-дребното нещо в живота си. Немалко спекуланти припечелват добре от тази "истина". Възможно ли е хората да бъдат максимално активни в условията на широк интелектуален скепсис?
This forum powered by Phorum.